Site içeriğinin kopyalanması engellenmiştir. Site içeriği telif hakkına sahip olabilir.  

FASYA

Fasya nedir?

Organ doku kas damar sinir gibi tüm yapıları saran bir paket gibi bir arada tutan ağsı kılıf gibi bağ dokuların tamamına fasya denir.

Fasya çok zengin sempatik sinir ağına sahip, bütün vücuttaki sistemlerle bağlantılı kan kadar hayati, en az sinirler ve damarlar kadar önemli bir yapıdır.

Akupunktur noktaları ve fasya ilişkisi:

Fasyanın yüzeye çıkıp deride ağızlaştığı yerlerin akupunktur noktaları olduğu bulunmuştur. Bu fasya yardımıyla organlar, kaslar, omurga ve beyin birbirlerinden etkilenirler.

Kesintisiz bir şekilde devam eden fasya, içerdiği yoğun sinir ağıyla akupunktur noktalarından verilen uyarıyı tüm vücuda aktarır.

Eğer fasyada bir kesik, skar, ameliyat izi varsa orada fasyadaki sempatik akış gerçekleşmez. Bu duruma “bozucu alan” denir. Mutlaka fasyadaki sorunun yani bozucu alanın ağrı ve kronik hastalıklarda tedavi edilmesi gerekir. Bunu ozon enjeksiyonları, nöralterapi, biyofrekans tedavisi ve akupunktur iğneleri düzeltir.

 • Fasya ağı: Vücudumuz, baştan ayağa kadar kesintisiz olarak devam eden bir fasya zarı ile sarılmıştır.
 • Deriye sıkıca bağlanır ve vücudun en derin yapılarına kadar ulaşır.
 • Özellikle yüzeyel katmanında yoğun sinir reseptörleri vardır.
 • Fasya ağının yüzeyel katmanında yoğun sinir reseptörlerinin (alıcılarının) yaklaşık 2/3’nün sempatik sinir lifleridir.
 • Vücudumuzdaki bütün sistemlerle kesintisiz bağlantılı ve bol sinir reseptörleri nedeniyle fasya kaynaklı ağrılar polisegmentaldir yani ağrı aynı anda çok yerde hissedilir.
 • Fasya yine zengin sinir reseptörleri ile kaslardan gelen sinyalleri sinir sisteminin üst merkezlerine iletebilir.
 • Yoğun sinir reseptör sayısına rağmen fasya ağının kan dolaşımı zayıftır ve hasarlandığı zaman kendini onaramaz.
 • Organ fasya bağlantıları kas ve kemik fasyası ile bağlantılı olduğu için her hareket iç dokularıda etkiler. Nefes, egzersiz ve oturma şekli, hepsi organların sağlığını etkiler.

 

 • Fasya hemen deri altında bulunan konnektif doku (bağ doku) liflerinden oluşan bir yapıdır.
 • Mikroskop altında fasya; içi su dolu tübüllerden oluşan oldukça organize ağsı bir görünümdedir.
 • Fasyanın görevi, benzer dokuları birleştirmek, kas ve organları çevrelemek, birbirinden ayırmak,  ve sabitlemektir.
 • Etrafını sardığı yapıya stres ve basınç uygular. Tendon ve kasları sardığı için germe egzersizlerinde ağrı duyulmasına neden olur.
 • Karaciğer, mide, barsaklar gibi iç organlarda fasya sayesinde sabit ve birbirlerine karışmadan yerlerinde durabilirler. Hepsinin fasyası kas, kemik, omurgaya kesintisiz bağlanarak onların fasyası ile devam eder.
 • Tüm organlar kas ve kemikler adeta ağsı bir hamak gibi fasya ile sarıp sarmalandığı için kemikleri, kas liflerinin, kas gövdesinin, organların, atardamarların, toplardamarların ve sinirlerin her biri fasya yardımıyla haberleşirler.

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir