KAS İSKELET SİSTEM AĞRILARI

FİBROMYALJİ – MAS (MYOFACİAL AĞRI SENDROMU) TEDAVİLERİ:

FİBROMYALJİ halk arasında “KULUNÇ” tıptaki adıyla TETİK NOKTA (TRIGGER POINT) elektriksel aktivitesi aşırı artmış aşırı hassaslaşmış kas iğcikleridir

 • Fibromyaljide  TETİK NOKTA (TRİGGER POINT) oluşur
 • Fibromyalji tedavisi:  TETİK NOKTA TEDAVİSİ içerir.
 • Fibromyalji sık rastlanan MYOFASİAL AĞRI SENDROMU’ dur. 
 • Myofasiyal Ağrı Sendromu (MAS) kaslarda ve/veya fasyalarda oluşan gergin bant görünümündeki tetik noktalardan kaynaklanır.
 • Ağrı ve ağrıya eşlik eden kas spazmı, hassasiyet, eklem hareketlerinde kısıtlılık, tutukluk, yorgunluk ve bazen de otonomik disfonksiyonlarla karakterize bir sendromdur.
 • Fibromyalji ve MAS’ta tedavi genellikle “TETİK NOKTA” ya yöneliktir.

Bilinen en sık MAS örnekleri: Geçmeyen Kulunç ağrıları, geçmeyen sırt kas ağrıları, geçmeyen boyun tutulmaları, sürekli antidepresan yutturulan fibromyalji hastaları..BUNLARIN HEPSİ KOLAYLIKLA TEDAVİ EDİLEBİLİR. 

Fibromyalji – MAS’ı Arttıran Faktörler

 • Yapısal nedenler:  Bir bacağın kısa oluşu, küçük hemipelvis, artmış servikal veya lomber lordoz, kompanse edilemeyen skolyoz, kötü baş pozisyonu…
 • Meslek – pozisyon:  Sürekli aynı pozisyon. Ör: telefonu baş ve omuz arasına sıkıştırmak.
 • Stres
 • Yorgunluk
 • Uykusuzluk (4. devre uyku problemi)
 • Hava değişimi Sıcak havadan soğuk ve nemli havaya geçiş de şiddetlendirici faktörler arasındadır.
 • Vitamin eksiklikleri (B1, B6, B12, folik asit eksiklikleri)
 • Mineral yetersizlikleri ( Potasyumu ve Kalsiyum eksikliği)
 • Demir eksikliği anemisi
 • Magnezyum (Mg) ve Kurşun (Pb) elementlerinin eksikliği
 • Metabolik ve endokrin bozukluklar (tekrarlayan hipoglisemi, hipotiroidi ve östrojen yetmezliği)
 • Bakteriyel, viral ve paraziter kronik enfeksiyonların da predispozan olabileceği düşünülmektedir.

FİBROMYALJİ ve MAS’ ta TETİK NOKTA NASIL OLUŞUR?

 • SARKOPLAZMİK RETİKULUM yırtıkları (Kas lifi ve kas fasyasında içinde bulunan Kalsiyum =Ca depolarıdır)
 • Lokal iskemi (bölgesel oksijen azlığı)
 • Mikrotravmalar (ani yüklenme, kronik zedelenme)
 • Postüral (duruş) bozuklukları: Yapısal, Mesleki…
 • Aşırı kas zorlanmaları
 • Kronik radikülopati
 • Fıtıklar
 • Stres –Kronik yorgunluk

FİBROMYALJİ NASIL ANLAŞILIR?         

Tetik noktalar 2′ ye ayrılır 

 1. Aktif Tetik Nokta (ATN): İstirahatte, aktivite sırasında her zaman ağrılı
 2. Latent Tetik Nokta (LTN): Sadece bastırmakla (palpasyon) ile ağrılıdır.
 3. Gerilme, travma, kasın aşırı kullanılması veya soğuk ile bu latent tetik noktalar aktifleşebilir.
 4. Tetik nokta, Fibromyalji ve MAS tanısında öykü, ağrının yayılımı ve hareket kısıtlılığı palpasyon yöntemi kullanılmaktadır.
 5. Palpasyonda hissedilen gergin bantlar, lokal sıçrama reaksiyonu, lokal kas seyirmesi ve yansıyan ağrının saptanması teşhis edici (patognomonik) bulgulardır.

TETİK NOKTA (TRIGGER POINT) OLUŞUMU

Artmış kas straini → Kasın lokalize bölgesindeki doku paterni

Sarkoplazmik retikumumda yırtıklar

Serbest kalsiyum iyonları

Artmış kalsiyum iyonları ← ←←←←←←← Devamlı kontraksiyon

FİBROMYALJİ – MAS BELİRTİLERİ: 

          Miyofasiyal Ağrı Sendromu (MAS), bir veya birkaç kasta ve/veya bağ dokusunda bulunan ve tetik nokta denilen

 • Aşırı hassas (Hipersensitif) noktalarla karakterize
 • Ağrı
 • Uzak bölgelere yansıyan ağrı (refere ağrı)
 • Kas spazmı
 • Duyarlılık
 • Hareket kısıtlılığı
 • Güçsüzlük
 • Tutukluk
 • Yorgunluk
 • Nadiren otonom disfonksiyon gibi semptom ve bulgularla seyreden bir kas iskelet sistemi hastalığıdır.
 • Semptomlar genellikle tetik noktadan uzak alana yansımaktadır. Bölgesel MAS muskuloskeletal ağrıların en sık nedenlerindendir en sık örneği FİBROMYALJİ’ dir.

Miyofasiyal ağrıların toplumdaki sıklığı %12, hasta popülasyonundaki sıklığı ise %30 olarak bildirilmektedir. Ağrı nedeniyle kliniklere başvuran hastaların %31’inde MAS saptanmıştır. MAS’ın başlıca komponenetleri tetik nokta ve kas için spesifik bir refere ağrı alanıdır. Tetik noktanın bu ismi almasının nedeni ağrının UZAK BÖLGELERE YANSIMASIDIR buna “refere ağrı” denir..

FİBROMYALJİ – MAS – TETİK NOKTA TEDAVİSİ

 1. Tetik nokta bantlarının inaktivasyonu (çözülmesi): Kuru iğne, Lokal anestezik madde uygulanımı, Ozopunktur, Akupunktur, IMS (IntraMuscüler Stimülasyon) tekniği ve /veyaRadyofrekans kanül ile “NOKTA ATIŞ” 
 2. Ağrının giderilmesi: Transkütanöz elektriksel sinir stimulasyonu (TENS), Andülasyon Terapi ve Ağrı mezoterapisi 
 3. Yeterli kas gücünün oluşturulması: Fizik tedavi, spor, plates, reformer plates
 4. Etkilenmiş kasla ilgili eklemin uygun postürü
 5. Tam eklem hareket açıklığının (EHA) sağlanması
 6.  Kas spazmını yok etmek, kas uzunluğu işlev ve gücüne ulaşmaktır.

FİBROMYALJİ ve MAS TEDAVİSİ:

TETİK NOKTA GİRİŞİMSEL OLMAYAN TEDAVİLER:

 1. TENS (Transcutanöz elektrostimülasyon) tedavisi: Cilt üzerinden tetik noktanın olduğu bölgeye mini elektriksel uyarılar verilmesi işlemidir. Girişimsel bir yöntem değildir. TENS cihazı ve ucunda yapışkan bantları mevcuttur. Hasta bu cihazı üzerinde taşıyabilir. Sürekli elektrik uyarı tetik noktanın hassasiyetini dolayısıyla ağrıyı  azaltır.
 2. LASER AKUPUNKTUR: Ozopunktur gibi çok etkilidir. Vücudun her bölgesinin farklı frekansta titreştiği ve doğru frekansın doğru akupunktur noktasına uygulanması ile yine çok hızlı bir şekilde beynin ve vücudun hafızasından ağrının nedenleriyle beraber silinmesi işlemidir.
 3. AKUPUNKTUR: Akupunktur tüm ağrı tedavilerinde kullanılabilen bir yöntemdir. Vücudun doğal ağrı kesicileri olan endorfin, melatonin, serotonin salınmasını sağlar, Endorfin vücudun kendi ürettiği, morfinden çok daha etkili bir ağrı kesicidir. Endorfinler aynı zamanda kronik ağrı sendromu mekanizmalarını ve diğer düzensizlikleri gidermede önemlidir. Kronik ağrısı olan hastalarda, endorfin seviyesinin çok düşük olduğunu gösterilmiştir. Melatonin ve serotonin de ağrı kesici etkilerinin yanısıra depresyon giderici etkilerinde olan mediatörlerdir.Vücudun kendi kortizon sistemini yan etkisiz bir şekilde aktive eder. Ağrı kesicilerin yaptığı “prostaglandin” blokajını onların yaptığı yan etkiler olmaksızın sağlar. Beyinde ağrı algılama merkezi olan talamusun ağrı hassasiyetini keser.
 4. ANDULASYON TERAPİ: Andulasyon, Programlanmış vibrasyon frekans (mekanik osilasyon) ile kızıl ötesi derin ısının (infraruj) kombinasyonundan oluşmaktadır.  Bu cihaz yatak şeklindedir. Mikro dolaşımı düzenleyerek; hücre düzeyinde enerji üretimini artırır, ağrıyı giderir, kan akımını düzeltir, relaksasyon sağlar ve lenfatik akışı sağlar.

FİBROMYALJİ ve MAS TEDAVİSİ:

TETİK NOKTA GİRİŞİMSEL TEDAVİLER:

 1. IMS (INTRAMUSKULER STİMÜLASYON TEKNİĞİ): Tetik nokta içine girilerek mekanik etki ile yapışık fibröz bantlar açılır. Bu teknik uygulanırken tetik nokta içine lokal anestezik ya da ozon gibi ilaçlar verilebilir. Böylece tetik nokta yokedildiği gibi bir daha yeni yapışıklıkların oluşmasını da engellenmiş olur. Bantların açılması bir kaç seans sürebilir. Tedavinin kalıcılığı yüksektir. Bir çok ilacın kullanımını, birçok fizik tedavi işlemini engeller.
 2. RADYOFREKANS (RF) KANÜL: Regional (Bölgesel) girişimsel infiltratif bir yöntemdir. Bu tedavi radyofrekans ısısının IMS tekniği ile beraber uygulanmasıdır. Yine amaç tetik noktadaki yapışık bantların mekanik olarak parçalanmasını sağlamaktır.Bu teknikle de yine lokal anestezik, ozon gibi ilaçlar uygulanabilir.
 3. OZON TETİK NOKTA ENJEKSİYONLARI: Ozon gazı harika bir enflamasyon giderici ilaçtır. Kronik ağrıların temelinde enflamasyon denilen mikropsuz iltihap hali yatar. Enflamasyonun sertleşmesi giderek sertliklere yumrulara yapışıklıklara kulunçlara sebep olur. Ozon gazı doğru kullanıldığında ağrılı bölgelerde hem oksijen etkisi hem tetik noktayı çözücü etkisi hem de Gate= Kapı Kontrol etkisiyle fibromyaljide çok etkili bir çözümdür.
 4. OZOPUNKTUR: Akupunktur noktalarına ozon uygulaması ağrı tedavilerinde çok hızlı sonuç veren girişimsel yöntemlerden biridir. Bu yöntemde kişinin analizi, doğru noktalara uygulama yapılması çok hızlı bir şekilde tedavi sağlar. Adeta beynin ve vücudun hafızasından hastalığı nedenleriyle ve sonuçlarıyla beraber silinmesini sağlayabilir.
 5. ELEKTRO-AKUPUNKTUR: Akupunktur noktalarına akupunktur noktalarına akupunktur iğneleri konulur ve buralara elektrotlar bağlanarak düşük dozda düşük akımla elektrik uygulanması işlemidir.