İnsan vücudunda kalsiyumdan sonra en çok bulunan elementtir.  Vücut ağırlığının % 1 ini teşkil eder. Bu miktarın % 85 i kemik ve dişlerdedir. 

Gerek kemiklerde bulunuşu gerekse metabolizması kalsiyum ile yakından ilişkilidir. 

 Barsaklardan emilimi kalsiyuma göre daha kolaydır ve gıdalarla alınanın % 70 i emilir. 

Emilimine Kalsiyum, D Vitamini ve Paratiroid Hormon etki eder. 

Kemiklerden sonra en çok alyuvarlarda bulunur.  Kan düzeyi 2,5 – 4.5 mg / 100 ml. dir. Kan düzeyi ayarlamaya böbrekler etkilidir.  Yiyeceklerde bol olmasına karşın antiasitler, demir, alüminyum ve magnezyum emilimi azaltır. Kafein ise böbreklerden atılımını artırır.

Fosforun Etkileri

Kemik ve diş dokusunun temel maddesidir.

Hücrelerde bulunur ve bazı kimyasal olaylara katılır.

ATP’ın yapı taşıdır. Enerji üretilmesi için yağ ve karbonhidratların yakılmasına etkilidir 

Hücrelerin büyüme, bakım ve onarım işlemleri için protein sentezine katılır 

Genetik kodu taşıyan DNA ve RNA molekülündeki nükleik asit yapımında rolü vardır 

Hücre zarında fosfolipidlerin yapısında bulunur

Sifingolipidlerin yapısında sinirlerdeki iletileri sağlarlar 

Fosfoproteinler enzim sistemlerine girerler  Böbrekler aracılığı ile vücudun asit – baz dengesini korur 

Kas ve kalp kasılmasına etkilidir 

Niasin ve riboflavin vitaminlerinin aktif hale dönüşmesini sağlar.

Fosfor Eksikliği:

 Gıdalarla alıma bağlı eksikliği söz konusu değildir. Ancak emilimdeki sorunlar eksikliğine yol açarlar. Kalsiyumun çok alınması, antiasit ilaç içilmesi, yiyeceklerde yüksek oranda alüminyum, magnezyum ve demir bulunması bunu yaratabilir.

Belirtileri: İştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, huzursuzluk, gerginlik gibi ruhsal yakınmalar,  Eklem sertliği, kemik ağrıları, kemiklerin kırılganlığı ve duyu kusurları, Büyüme yavaşlaması, kemik ve diş gelişimi geriliği gibi raşitizm benzeri belirtiler. Diş kayıpları, cilt sorunları ve eklem iltihapları ortaya çıkabilir.

Fosfor Fazlalığı

Toksik etkisi yoktur. Buna karşın kalsiyum dengesini bozar. Oluşabilecek etkiler kalsiyum metabolizmasının bozulmasından dolayı olur. Kendi başına fosforun fazlalığı tansiyonu yükseltir.. Fosfor Gereksinimi Alınması gereken miktarları kalsiyuma benzer. Erişkinlere günlük 800 mg yeterlidir. Çocuklar ve gebe ve emziren kadınlara 1200 mg uygundur. Kalsiyum ile 1:1 oranında alınması uygundur.