HİPOKSİ (DOKU OKSİJENSİZLİĞİ)

HİPOKSİ:

Vücut dokuları için kullanılabilir özellikte olan OKSİJEN (O2) miktarı azalması demektir.

 Hipoksik (hipobarik) hipoksi: O2′ nin solunumu problemli -> Nefes AÇ – egzersiz

 Hipemik (anemik) hipoksi: O2′ nin kanda taşınması problemli -> Fe, B12 ver

 Stagnant (iskemik) hipoksi: O2′ nin dokuya ulaştırılması problemli ->Dolaşımı düzelt

OZON ANDÜLASYON

 Histotoksik hipoksi: O2′ nin hücrenin içine girmesi problemli -> Detoks

Mitokondrial solunum sorunu:  -> Enzim vitamin, mineral ver

HİPOKSİ olmaması için; temiz hava, iyi nefes becerisi, sağlıklı akciğer, iyi kan dolaşımı ve sağlıklı alyuvarlar, toksin birikmemiş doku, sağlıklı hücre, iyi işleyen mitokondri ve bir çok vitamin mineral gereklidir.

HİPOKSİ BELİRTİLERİ:

Klasik belirtiler: Yorgunluk, baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, yargı ve hafıza kusurları, görme bozuklukları, koordineli kas hareketleri zaafı, akut bir hipoksi ise bilinç kaybı oluşur.

Kronik hipoksi belirtileri: Uzun süren yavaş gelişen hipoksi de dokularda latent asidoz tablosu meydana gelir. Dokunmakla çok ağrılı tetik noktalar oluşur. Hipoksinin oluştuğu her bölgede mutlaka ağrılı latent asidoz vardır. Yaygın latent asidoz durumlarında kişinin her yeri ağrılıdır.

  1. YETERSİZ SOLUNUM: Solunan havadaki oksijen O2 azdır.

Yetersiz solunumun en önemli en sık nedeni nefes almayı bilmemektir. Doğru nefes egzersizleri ile akciğerlerin kapasitesi artırılabilir.

Doğru nefes, huzurlu, sağlıklı yaşam için şarttır. sanatıdır. Nefes, beden – zihin arasındaki köprüdür.

Yetersiz solunumun diğer nedenleri: astım, bronşit gibi akciğer hastalıkları, hareketsizlik, ağrı sendromlu hastalıklar olabilir.

Yetersiz kötü solunumun bir diğer nedeni ise sigara, hava kirliliği gibi dışardan gelen faktörlerdir.

NEFES TEKNİK:

Bunun için yoğun bakımlarda kullandığımız “sigh nefes” tekniğini öneriyoruz. Teknik uygulaması: burundan yavaş yavaş 2 sn nefes çekilerek tüm akciğerin şişmesi sağlanır. 2sn nefes tutulur, 4 sn de ağızdan tek kerede değil kademe kademe verilir.

Bu nefes günde 3 kez 5’er dk uygulandığında akciğerlerin kapasitesi artar kanda dolaşan oksijen artar.

2. KANDA YETERSİZ OKSİJEN TAŞINMASI: HİPEMİK HİPOKSİ

Kanda dolaşan oksijen (O2) azdır.

Kanda yetersiz oksijen taşınmasının en sık sebebi anemidir (kansızlık). Özellikle Fe (demir) eksikliği anemisi en sık sebeptir. Demir eksikliğinde O2 taşıyan alyuvarlar küçüldüğü için taşıyabildiği O2 azalır. Bunun için kanda demir ve demir bağlama kapasitesi bakılarak hastaya uygun demir tuzları reçete edilir.

Kanda O2 taşınmasında diğer sorun mikrodolaşım bozukluğudur. Sigara, hareketsizlik, kötü beslenme, damar tıkanıklıkları, damar hastalıkları mikrodolaşımı bozar.

MİKRODOLAŞIM  ve O2 ARTIRMA TEKNİKLERİ: (Stagnant = iskemik hipoksi)

Bunun için en çok önerdiğimiz yöntem “hareket” ve “NO” artımıdır.

Hareket için “ANDÜLASYON TERAPİ” 15 dk da 2.5 saatlik spora bedeldir.

Kanda dolaşan O2′ i artırmanın bir önemli yolu da “OZONTERAPİ”dir.

Mikrodolaşımı artıran diğer yöntem “AROMATERAPİ ve FİTOTERAPİ” dir.

NO içeren damlalar ve eriyik O2 içeren damlalar mevcuttur.

Fe, B12 replasman tedavileri kanda dolaşan O2’i artırır.

3. TOKSİK HİPOKSİ: HiİSTOTOKSİK HİPOKSİ

Dokuda toksik madde birikimi sonucu “latent asidoz” gelişir.

Hücreler arası alışveriş (perfüzyon) bozukluğu sonucu O2′ nin hücre içine girişini sağlayan “elektron transport zinciri” iyi çalışamaz. Gelen oksijeni kullanamayan doku oksijensiz kalır..

Bu tür hipoksik durumlarda detoks gerekir. Serbest oksijen radikalleri gibi birçok toksik maddenin hücreler arası ortamdan ve kandan temizlenmesi gerekir.

DETOKS

“OZONTERAPİ” serbest oksijen radikallerini temizleyen en etkili detoks işlemlerinden biridir.

“ANDÜLASYON TERAPİ” lenf drenaj ve mikrodolaşımı düzenleyerek detoks sağlar,

“AROMATERAPİ VE FİTOTERAPİ” detoks için idealdir.

“BESLENME PROTOKOLLERİ” mutlaka detoks programına eklenmelidir. Karaciğer, barsak ve akciğer detoksu sağlanmalıdır.

4. MİTOKONDRIAL HİPOKSİ:

O2′ nin temel görevi hücre içine girip mitokondride glikozla birlikte enerji (ATP) üretmektir.

Bu iş mitokondrideki Krebs döngüsünde gerçekleşir. Bu döngüye solunum zinciri de denir.

Glikojen, yağ asitleri ve aminoasitler bu döngü için gereklidir.

Mitokondri içinde ki Krebs döngüsünde herhangi bir  enzim ve mineral eksikliği varsa O2 son kullanım aşamasında işe yaramamış olur.

Krebs döngüsü için gerekli vitamin ve mineraller Bu sayede O2 kullanılıp enerji elde edilir.Enerjiye dönüşemeyen O2′ nin vücut için anlamı yoktur.

Hipoksik – Hipoksemi: O2 kaynağı yetersiz ise OLUR. Solunan havadaki oksijen miktarı azdır ya da kişi yetersiz nefes alıyordur. Mutlaka nefes egzersizleri

Anemi: Kanda Hb’nin O2 taşıma kapasitesi düşüktür. Kanın O2 taşıma kapasitesi Fe, B12 ie düzeltilir.

Stagnant hipoksi: Mikrodolaşım bozukluğuna bağlı: Andülasyon ve ozonterapi mükemmel ikilidir.

Detoks: Doku enflamasyonunu düzelterek O2 alışverişi düzenlenir. Aromaterapi Fitoterapi

Hücre içi mitokondrial enzim bozukluğu: O2 bu son basamakta yanarak ATP sağlar. Enzim, vitamin ve mineraller eksikse mitokondri O2′ i kullanamaz. Eksik maddeler ağızdan verilir.