Site içeriğinin kopyalanması engellenmiştir. Site içeriği telif hakkına sahip olabilir.  

OZOPUNKTUR – KARBOKSİPUNKTUR

OZONPUNKTUR – KARBOKSİPUNKTUR: 

Her hücre yaşayabilmek için sürekli elektrik ve enerji üretmek ve sürekli diğerleriyle iletişim halinde olmak zorundadır. Hücrede veya hücreler arası iletişimde problem oluştuğunda hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. AKPUNKTUR bozulmuş sinyalleşmeyi düzelterek iş görür. 

OZONPUNKTUR – KARBOKSİPUNKTUR: 

Ozopunktur ve Karboksipunktur : Düzeltilmiş hücreler arası elektrik iletisi ile nörovejetatif sistemin doğru sinyalleşmesini sağlarlar.

Akupunktur noktaları “DİRENCİ” düşük noktalar olduğu için buralardan verilen uyarılar hızlı ve güçlü “AKIM” sağlarlar.

Akupunktur noktasında oluşan elektrik akım akupunktur meridyenleri aracılığı ile iletilir ve sisteme dağılarak elektropatofizyolojik tüm akımları düzelterek ilerler.

Akupunkturla sağlanan iletinin elektriksel akımına göre Ozonpunktur Karboksipunktur çok daha güçlü ve hızlı akım sağlarlar. Ozonpunktur ve Karboksipunktur normal akupunktura göre çok daha az seansta iyileşme sağlar

Akupunktur noktaları direnci düşük noktalardır. Direnç düşükse akım hızlıdır. Hücrelerin elektrofizyolojik iyileşmesi için elektriksel akım sürekli ve dengede olmalıdır. 

Her hücremiz bir pil gibi davranır ve sürekli elektrik akımı üretir.
Sağlıklı hücrenin direnci az akımı iyidir.
Akupunktur noktalarının direnci az akımı iyidir.
Hücre hastaysa akım az direnç çoktur. Akupunktur; akımı düzeltip direnci azaltarak elektrofizyolojik dengeyi normalleştirir.

Akupunktur noktaları elektriksel direnci düşük olduğu için akımı çok hızlı ileten özelleşmiş noktalardır.

Akupunktur noktasında 50.000 ohm (volt/amper) direnç varken normal dokuda bu 200.000 -2.000000 ohm dur.

Akupunktur noktalarında ki DÜŞÜK DİRENÇ 1976’da R.Becker, daha sonra 1984’de Chan S tarafından saptanmıştır. 1989’da ise Darras, radyoaktif bir madde olan Technetium’un (Tc) akupunktur medridyenleri boyunca ilerlediğini saptamıştır.

OHM yasası: VOLTAJ = AKIM x DİRENÇ (V=IxR)

VOLTAJ= Volt

AKIM= Amper

Direnç=Ohm (volt/amper)

Akupunktur noktalarının dermatomlarla da bağlantılı olduğu saptanmıştır.

(Dermatom, sinirlerin innerve ettiği duyu bölgelerine verilen isimdir. Her biri sinirin ayrı dermatom sahaları vardır.)

Her hücremiz bir pildir ve elektrik akımı üretir. Hücre hastaysa elektrik akımında sorun olur. Akım az olduğunda hücre direncini artırarak kendi voltajını dengede tutmak ister. Akımda problem demek direnç artması demektir. OHM yasasına göre voltaj = akım x direnç tir. Akım azalırsa direnç artar.

Hücre Elektriği Nasıl Oluşur? Hücre Elektriği Ne İşe Yarar?

Her hücrenin zarında “VOLTAJ KAPILI KANALLAR” yani sodyum potasyum (Na/K) kanalları bulunur. Her hücre zarında sürekli bir NA/K pompası çalışır. Bu nedenle tüm hücrelerde, hücre zarları boyunca bir voltaj (elektriksel gerilim farkı) oluşturur. Hücre zarındaki voltaj farkı “elektrik potansiyeli” olarak ifade edilen bir elektrik akımının oluşmasını sağlar.Hücre içinde potasyum (K), dışında ise sodyum (Na) yoğundur. Hücre içi istirahat halinde çok daha yoğundur ve (-) 90 milivolt voltaja sahiptir. Hücre uyarıldığında Sodyum hücre içine potasyum hücre dışına göçer. (-) 60 milivoltta hücrenin aksiyon potansiyeli başlar; bu uyarının ve iletimin olması anlamına gelir. Hücre elektriği (+)30 milivolt elektrik voltajına ulaştığında Sodyumun hücre içine geçişi durur.

Vücudumuzda 100 trilyon hücremiz var yani 100 trilyon pilimiz var. Her pil elektriksel akım üretir ve bunu iletir böylece elektrik akımı oluşur. Hastalıklar anında ise hücre ve hücre grupları elektrik akımını yeterince üretemediği için direnci yükselterek voltajı sabit tutmaya çalışır.

Akım azaldıkça direnç artar. Özellikle kronik hastalıklarda hastalığın olduğu bölgece akım yok denecek az direnç ise çok fazladır. Hücre gerekli voltajı sağlamak için direncini artırmak zorundadır. OHM kanununa göre Direnç çoksa ise akım yavaştır. Akım yoksa iyileşme yoktur. Direnç çoksa iyileşme yoktur.
OHM KANUNU: V= I x R (voltaj = akım x direnç)

Vücutta elektrik akımı hücrede sodyum /potasyum kanallarının hücre içi ve dışı yoğunluk farkı nedeniyle çalışması nedeniyle oluşur. Hücre içi daha yoğundur.

AKUPUNKTUR – OZONPUNKTUR ile HASTALIKLAR NASIL İYİLEŞİR? 

Akupunktur noktaları cilt altı ve kas içinde çoğunlukla kan damarlarına ve dermatomlara yakın bulunurlar.

Akupunktur Ozonpunktur Karboksipunktur “Elektrik akımını düzelterek” elektropatofizyolojiyi düzeltir, birçok hastalık iyileşir.

İnsan Vücudunda Nasıl Elektrik Üretiliyor?
Herkes bilir EKG, EEG, EMG sırasıyla kalp beyin kas elektriğini ölçer. Ancak elektrik her hücrede var. Her hücre küçük birer pildir ve vücutta 100 trilyon hücre yani pil var.
Hücre içinde potasyum (K), dışında ise sodyum (Na) yoğundur. Her hücre zarında sürekli 226 kadar bir NA/K pompası çalışır. Bu nedenle tüm hücrelerde, hücre zarları boyunca bir voltaj (elektriksel gerilim farkı) oluşturur. Hücre zarındaki voltaj farkı “elektrik potansiyeli” olarak ifade edilen bir elektrik akımının oluşmasını sağlar. Hücre zarının içerisindeki bu elektrik potansiyeline “dinlenme potansiyeli” de denir ve bu potansiyelin miktarı yaklaşık (-)50 milivolttur. Bütün hücreler bu potansiyel enerjilerini hücre içindeki faaliyetlerini yürütmek için kullanırlar. Ancak sinir ve kas hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak bu enerjiyi fizyolojik görevler için de kullanırlar. Kas hücrelerinde bu akım sayesinde kasılma gerçekleşirken, sinir hücrelerinde bu akım uyarı iletimini sağlar. Akım iletimi OHM KANUNU ile gerçekleşir.
OHM KANUNU: V (voltaj) = I (akım) x R (resistans direnç)

OZONPUNKTUR AKIMI ARTIRARAK DİRENCİ AZALTIR VOLTAJI SABİT TUTAR. KAS ve SİNİR elektropatofizyolojisini düzeltir.

OZONPUNKTUR çok güçlü bir elektriksel akım yaratarak direnci kırar.Vücudun bozulan elektriksel sinyal iletisini düzenler.
Vücutta elektrik hücrede üretilir; Hücre zarlarında bulunan voltaj kanallı sodyum / potasyum (Na/K) kapıları elektriği oluşturur.

Bozulmuş odağa uygun akupunktur noktalarına verilen uyarılar o noktada bulunan hücrelerin Sodyum (Na) ve Potasyum (K) dengesi değiştirirerek elektriik akımını düzeltir.

Düzeltilmiş elektrik iletisi, akupunktur noktalarından akupunktur meridyen hattı denilen yollarla dağılır ve tüm vücudun nöro-vegetatif sisteminin doğru sinyalleşmesini sağlar”

 

Akupunktur noktalarının, geleneksel olarak iğne, laser veya Uzakdoğu’da Moxa denilen bitkinin ısısıyla uyarıldığının bilindiğini , Bozulmuş odağa uygun akupunktur noktalarına verilen uyarıların o noktada bulunan hücrelerin Sodyum (Na) ve Potasyum (K) dengesi değiştirdiğinin, sinyalleşmeyi sağlayan odak noktalar olan akupunktur noktalarına batırılan akupunktur iğneleri bozulmuş hücre zarı elektriğini repolarize ederek hücre zarının stabilizasyonunu yeniden sağladığını belirtti. Akupunktur bozulmuş hücre elektriğini düzeltiyor ve bunun tüm nörovegetatif (sinir organ bağlantılı) sinir sistemine yayılmasını sağlıyor. Sonuç olarak akupunktur nöro-vegetatif düzensizliğinin yani bozulmuş sinir organ iletişim dengesinin düzelmesini sağlar. Akupunktur noktalarının vücutta ve kulakta bulunur. Akupunktur noktalarının çoğunun damar sinir (dermatom) yakınlarında olduğunu belirten  “Birçok akupunktur noktası kasların motor nöron plaklarına isabet eder. Bu noktalar iğne, ısı, Ozon (O3) ya da Karbondioksit (CO2) ile uyarılabilir”.

OZON nedir?Ozon bir gazdır. Tedavi amaçlı kullanılacak ozon gazı Medikal Ozon Jeneratörlerinde saf oksijenden üretilir. Üretilen ozon tedavide daima oksijen ile karışım halinde kullanılır. Medikal amaçlı, tek başına saf ozon kullanılmaz. Tedavide kullanılacak bu karışımda oksijen / ozon oranı % 95 – 99,5 arası

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir