Site içeriğinin kopyalanması engellenmiştir. Site içeriği telif hakkına sahip olabilir.  

OZONTERAPİ

OZONTERAPİ:

Ozonterapinin duayeni; Dr Velio Bocci OZON tedavisini fizyolojik ve biyokimyasal tepkimeler nedeniyle “tedavi edici şok” olarak isimlendirmektedir.

ozon uygun dozlarda ilaç yüksek dozlarda toksindir.

Ozonterapi Kombinasyon Tedaviler

 • Lazer frekans terapi
 • Akupunktur – Ozopunktur
 • Andülasyon terapi
 • PRP-CGF
 • Proloterapi
 • Kolon Hidroterapi
 • Hiperbarik Oksijen

OZON NE İŞE YARAR? Ozonun Medikal Etkileri:

ATP (enerji) artırır, bağışıklık güçlendirir, oksijenasyonu ve dolaşımı düzeltir.

 1. Mikrosirkülasyon(dolaşım) artışı
 2. Antiagregan etki
 3. Eritrosit membran flexibilite ve elastikiyet artışı: Dar damarlardan kolaylıkla geçebilmesini sağlar,
 4. Kan vizkositesinde azalma dolaşım rstorasyonu sağlar.
 5. Kalbin preloadını azaltır EF artar, kalbin yükü hafifler.
 6. Oksijenin dokulara taşınması ve salınması artar (2-3DPG artışı)
 7. Antienflamatuar etki
 8. Antioksidan sistem aktivasyonu
 9. Hücre rejenerasyonunu artırıcı etki
 10. Bağışıklıkta immün stimülan, immünregülan, immün supresan etkiler (doza bağımlı)
 11. Hızlı yara iyileştirici etki
 12. Sterilizan – dezenfektan etki
 13. Additif etki (kemo -radyoterapi, antihipertansif, antienfektif, antikoagülan, sedatif tedavilere destek)
 14. Antineoplastik etki: Oksijeni enerjiyi artırır, bağışıklık ve dolaşımı düzeltir, enfeksiyon ve ağrı kontrolü sağlar, antioksidan enzimleri artırır, kc enzimlerini düzenler, apoptosizi artırır, metabolik regülasyon sağlar, kanser hücrelerinin otovaksinasyonunu sağlar. Kemoterapi radyoterapi yan etkilerini %70 azaltır.
 15. Antiaterosklerotik etki: Endotel disfonksiyon düzeltilmesi
 16. Enzimatik, hormanal metabolik düzelme
 17. Krebs siklusunu hızlandırarak ATP artırıcı etki
 18. Stres, kronik yorgunluk, kas ağrıları, uyku bozuklukları, çalışma isteği yaşam sevinci azalmalarında enerji desteği, hastalıklara kolay yakalanma ve erken yaşlanmanın önlenmesi gibi etkileri de mevcuttur.
 19. Hayat kalitesini korur, ilerde oluşabilecek hastakıklara karşı da korur.
 • Hızlı ağrı kontrolü sağlar – ağrıyı kesmekle kalmaz ağrı odağını onararak iyileştirir.
 • Özellikle kronik ağrılarda nokta atış enjeksiyonla hızlı iyileşme ve hareket kolaylığı sağlar.

OZON ETKİ MEKANİZMASI:

Ozon gazı, özel şişeye alınan kan -plazma ile temas eder etmez 2 ayrı ürüne ayrılır: ROT VE LOP

ROT - LOP
 • ROT (serbest oksijen türevleri yani oksijen radikalleri Ör: Hidrojen peroksit – H2O2 )
 • LOP (Lipid oksidasyon ürünleri Ör: 4HNE)
ROT (Serbest Oksijen Radikalleri)

En bilinen, önemli ve işlevsel ROT yani serbest oksijen radikali hidrojen peroksittir (H2O2).

 • ROT:  Eritrositlerin (alyuvar) dokuya oksijen bırakma etkisini artırır.
 • ROT:  Lökositlere (akyuvar) etki ile immün sistemi uyarır. Nf-kb ile sitokin salınımı olur.
 • ROT: Trombositlere (platalet) etki ile onarımda görevli büyüme faktörleri salınır. Tüm bu etkiler sayesinde oksijenlenme doku onarımı ve bağışıklık sağlanır.

Nf-kB

Ozonun en önemli ROT ürünü H2O2 (hidrojen peroksit) mononükleer hücrelerde Nf-kb üzerinden etki gösterir. Nf-kb hücre çekirdeğinde mRNA’da protein sentezine başlarve sitokinler üretilir. Sitokinler enflamatuar (iltihap yapan) ve antienflamatuar (iltihap karşıtı) sitokinler olarak 2’ye ayrılır.

 • Enflamatuar sitokinler: (IL1, IL2, IL4, IL8, IL6,INFγ, TNF α) düşük ve yüksek doz ozon
 • Antienflamatuar sitokinler: (IL13, IL11, IL10, IGF-1, TGFβ) orta ve yüksek doz ozon
 • ozon düşük dozlarda immün stümülan, orta dozlarda immun modülan, yüksek dozlarda immün supresör etki gösterir.
LOP (Lipid Oksidasyon Ürünleri)

En bilinen, önemli ve işlevsel LOP; 4 hydroxynonenal (4 HNE)‘dir.

 • LOP, damar içi endotel hücrelerinden nitrik oksit (NO) salınımı sağlar. NO damar tonus genişletici ve damar içi koruyucu etkiye sahiptir.
 • LOPkemik iliğinden kök hücre ve oksidatif strese dirençli eritrosit üretimi sağlar.
 • LOPantioksidan enzimlerin (glutatyon, glutatyon S transferaz, glutatyon peroksidaz, SOD, katalaz, HO-1, NADPH) artışını sağlamaktır. Bunu 4HNE adlı LOP üzerinden yapar. 4HNE, Nrf2 yi keap proteininden ayırır. Nrf2 hücre çekirdeğinde ARE’ye bağlanarak antioksidan enzim üretir.
NO (Nitrik oksit)
Vasküler endotel, damar lümeni ile vasküler düz kas hücreleri arasındaki hücrelerin tek tabakasıdır. Nitrik oksit (NO), yapısal kalsiyum kalmodüline bağımlı enzim nitrik oksit sentaz (NOS) tarafından endotel hücrelerinde amino asit L-arginin’den sürekli olarak sentezlenen çözünür bir gazdır. Bu madde, vasküler dilatör tonunun modülasyonu, lokal hücre büyümesinin düzenlenmesi ve damarın kanda dolaşan trombositlerin ve hücrelerin zararlı sonuçlarından korunması dahil olmak üzere vasküler homeostazı sürdüren çok çeşitli biyolojik özelliklere sahiptir ve bu şekilde çok önemli bir rol oynar.
4HNE(4 hydroxynonenal)

4HNE en bilinen LOP ürünüdür. 4HNE hücre içine girer; sitoplazmada Keap 1 proteinine bağlanarak Nrf2′yi serbest bırakır. Nrf2 hücre çekirdeğine girerek ARE (Antioksidan Response Element) üzerindeki reseptörlere bağlanır.Bu sayede antioksidan proteinlerin sentezine yol açan 200 civarında geni transkripte ederek aktive eder. Ketojenik beslenmede de 4HNE artarak aynı mekanizmqayı devreye sokar.

 

1 23 ... 5Sonraki »

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir