Kemik ve dişlerin yapısının temel maddesidir, sağlığının korunmasında etkilidir

Kanın pıhtılaşma faktörlerine etki eder.

Hücre içi iletişiminde

Elektrolitlerin dengesinin sağlanmasında

Kas fonksiyonlarının yerine getirilmesine ve sinir iletiminde

Sinirlerdeki iletiler için yararlıdır. Bu etkisini asetil kolin, noradrenalin ve serotonin gibi iletkenlerin salınması üzerinden gösterir.

Kalp atımının gerçekleşebilmesinde

Hormon ve enzimleri serbest bırakmada

Beyin ve vücut arasındaki iletişimde

Damarların gelişmesinde

Kolon kanseri riskini azaltmada,

Osteoporozu önlemede görev alır.

Salgı yapan hücrelerin görevlerini yapmasını sağlar.

Tansiyon üzerine renin – anjiotensin mekanizmasına etki ederek düzenleme görevi alır.

Hücre fonksiyonlarına ve bölünmesine etkilidir.

D vitamini ile beraber kullanılmalıdır.

  

Kalsiyum Eksikliği:

Diş mineralleri kemik yapıya oranla daha sabit olmasına karşın kalsiyum eksikliğinde yapılarında bozulmalar, diş eti sorunları ve diş kayıpları oluşur. 

Kemiklerde çok çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Çocukluk çağında Raşitizm, erişkinlerde osteomalasi, yaşlılarda osteoporoz gibi tablolar meydana gelir. 

Çocuklarda hırçınlık, ağlama ve iştahsızlık yapabilir.  Duyu kusurları, adalelerde seğirmeler, huzursuzluk, uyku bozukluğu, dalgınlık olabilir. 

Saç ve tırnaklarda kırılmalar meydana gelir.  Eksiklik sürekli hale gelirse bacaklarda kramplar, kalpte çarpıntı, uyuşukluk, kulak çınlamaları, ve tetani durumu denilen tüm vücut kaslarının sürekli titremesi ortaya çıkar.

Yaş arttıkça emilim azalır. Ayrıca az alındığında daha çok, çok alındığında da daha az emilir.  Kalsiyum alımında yanında magnezyum alınması olumlu etki gösterir. Bu kalsiyumun çözünürlüğünü arttırır ve böbrek taşı oluşumunu engeller. 

Gıdaların fosfor içeriğinin fazla olması hem kalsiyum emilimine hem de kalsiyumun vücuttaki etkilerine olumsuz etkiler. İdeal beslenme de oranların 1 / 1 olması uygundur. Sodalı içecekler, et, balık, yumurta ve işlenmiş gıda fosfor açısından zengin olup bir çok diyette bu oran 2/1 ( Fosfor / Kalsiyum) oranını aşıp, 4 / 1, 5 / 1 olur. Vücutta bu fazla fosforu dengeleyebilmek için kemiklerden kana kalsiyum çeker ve dolayısıyla zararlı bir durum oluşur

Kalsiyum Gereksinmesi: Besinlerle alınan kalsiyum miktarı ile emilen kalsiyum farklıdır. Alınan kalsiyumun 2/3 ü emilmeden dışkı ile atılır. İhtiyacın fazla olması emilimi artırır.  Emilimi en etkin olarak arttıran D Vitaminidir. Atılan yani kaybedilen kalsiyum da önemlidir.  Emzirme, dışkı, idrar ve ter ile doğal kayıplar oluşur.  Anne sütünde 100 ml. de 30 mg kalsiyum vardır. Anne sütü ilk günlerde 500 ml iken ilerleyen aylarda 1000 ml ye çıkar ve annenin de kaybı günde 150 – 300 mg arasında olur.  Kişilerin alması önerilen kalsiyum miktarı diyetindeki protein oranına ve D Vitaminine ( Güneş ışığı da dahil) bağlıdır.

Kalsiyum Fazlalığı :

Anlık olarak yüksek doz alınmasının ciddi bir zararı olmaz. Bu emilmeden barsaklardan ve böbreklerden atılır. Belirli bir süre yüksek doz alınması bazı sorunlara yol açar. 

Magnezyum yetersizliği de varsa fazla kalsiyum ve D Vitamini doku kireçlenmeleri ve böbrek taşı oluşumunu kolaylaştırır. 

Beslenmede kalsiyum fosfor oranı 2 / 1 geçerse D Vitamini etkisi ile çocuklarda uzun kemiklerde normal dışı kemikleşmeler olur. 

Hiperkalsemi denilen kan kalsiyumu yüksekliği oluşur. Özellikle Paratiroid Hormonu yetersiz ise kalsiyum daha da artarak sorunları ağırlaştırır. Damar duvarlarına çökerek damar sertliği oluşumuna yol açar.

Kalsiyum Kullanımı

En çok reçete edilen mineraldir. Diyetle yeterli alamamaları veya emilimin az olması nedeniyle ihtiyaç duyulur.

Osteoporoz: Genellikle yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Yaşa bağlı olarak emilim azalır, diyetin kalsiyum içeriği düşer ve yıllardır süre gelen eksiklikler kendini hissettirmeye başlar. Kadınlarda erkeklere göre 4 kat daha sıktır. Hareket azalması bir diğer etkendir.

Menapozda. Sadece osteporozu tedavi etmek için değil ayrıca menapozda görülen baş ağrısı, huzursuzluk, uykusuzluk ve depresyon arazlarına da iyi gelmektedir. 

Gebelik, emzirme dönemleri

Büyümenin hızlı olduğu çocukluk yılları

Adet problemleri, Adale krampları

 Diş ve diş eti sorunları 

Kalp kasılmalarını ve ritim bozukluklarında, kalp yetersizliğinde. 

Uygun kalsiyum alımı vücut tarafından yapılan karsinojen maddelerin yapısına etki ederek kalın barsak ve rektum tümörlerinin görülme olasılığını azaltır.

Kalsiyum Konrendikasyonları nelerdir?

Kalp, Troit, Epilepsi, Kortizon, Mide ilaçları, Bazı antibiyotik çeşitlerinde dikkatli olunmalıdır.

Böbrek hastalarında dikkatli olunmalıdır.