Başvuran hastaların birçoğunun labaratuar sonuçları ve tanıları mevcuttur.

Eğer gerekli görülürse muayene sonrasında yeni ya da farklı tetkikler istenir ya da ilgili konsültan hekime hasta yönlendirilir.