NEW CODE SYSTEM (NCS)

Bu internet sitesi Dr. Sevda Tan’ın klinik deneyimlerini ve yıllar içinde geliştirdiği bütüncül sağaltım tekniğine dair bilgileri paylaşmak için oluşturulmuştur. Bu teknik insanın fiziksel ve ruhsal yapısını bir bütün olarak ele almak ve sağaltım aşamasında da yine aynı şekilde bir bütün olarak tedavi etmek üzerine bina edilmiştir. Dr. Sevda Tan’ın New Code System (NCS) olarak adlandırdığı bu yöntem yalnız sağaltım tekniklerini değil olası hastalıklara karşı önlemleri de içerir.
Hastalıkları sürekli ilaçlara bağımlı şekilde baskılama yöntemleri, çoğu zaman sağlık sorunlarının üstünü örtmekten başka işe yaramazlar ve bir yanı düzeltmeye çalışırken diğer tarafı bozarlar. NCS ilaç tedavisi yerine bedenin kendi işleyiş mekanizmalarını kullanır.

NEDİR?

NCS (New Code System):

 1. Akupunktur, nosiseptör ve tetik noktalara; lazer, elektrik sinyal ya da iğneli yöntemlerle uyarılar gönderir.
 2. Homeopatik tedaviyi de kombine eder.
 3. NCS, verilen uyarılar ile Ligandin (Nörotransmitter, Nöropeptid, Hormon vs) salınımını sağlayarak vücudu vücuda iyileştiren içsel bir farmakolojik reçeteler bütünüdür.
 4. Aynı zamanda extra ilaç kullanımı olmaksızın hasta bölgede ki oksijensizlik, toksin birikimi, ağrı liflerinin (A delta ve C lifleri) ve OSS’ nin (Otonom Sinir Sistemi) sempatik parasempatik sinir hassasiyetini düzelterek iyileşme sağlar.
 5. NCS: Bu sinirlerin iletisini normalleştirerek ve farmakolojik reçeteyi de vücuda yazarak duygu davranış ve hastalığı aynı anda tedavi eder. Bir çok hastalık hücreler arası sıvıda (matrix); “oksijen azalması ve atık madde birikimi” sonucu sempatik sinir uçlarının elektriksel uyarım ve iletisinin bozulması ile başlar ve kronikleşir.
 6. Zamanında müdahale ile hızlı sonuç alınma şansı yüksektir; kronik vakalarda ise daha yavaş olmakla beraber iyi sonuç alınabilmektedir. NCS’nin iyi yanı bebeklikten ileri derece yaşlılığa kadar acısız sancısız çözüm odaklı olabilmesidir.

HANGİ HASTALIKLAR İYİLEŞEBİLİR?

Kas eklem hastalıkları, Mide barsak hastalıkları, Karaciğer – safra kesesi hastalıkları, Akciğer ve solunum yolu hastalıkları, Böbrek ve mesane hastalıkları, Kalp damar hastalıkları, Endokrin hastalıklar, Cinsel ve Psikolojik hastalıklardan birçoğu new code ile tedavi edilebilir. (Akupunktur New Code ile iyileşen hastalıklar ve psikolojiler)
New Code sistem psikolojik sorunları fiziksel sorunlarla aynı anda yokeder. (Akupunktur Kodları)

Örnek: Bel fıtığı, Bel ağrısı, sistit, çarpıntı ve korku aynı anda iyileşebilir.
• Örnek: Astım, sinüzit, rinit, allerji ve melankoli aynı anda iyileşebilir.
• Örnek: Obesite, hızlı yeme alışkanlığı, tatlı krizleri ve depresyon aynı anda iyileşebilir.
• vb.

HANGİ DUYGU DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI DÜZELEBİLİR?

Öfke, öfke patlamaları, depresyon, manik depresyon, korku, endişe, takıntı, aşağılık komplexi, üstünlük komplexi, temizlik hastalığı, hastalık hastalığı, stres, herşeyi kontrol etme duygusu, kendine acıma, umutsuzluk, şiddet meyli, panik atak, kendini feda etme, ağlama krizleri vb. Akupunktur New Code System ile tedavi olabilir.(Akupunktur New Code ile iyileşen hastalıklar ve psikolojiler)

HANGİ TEDAVİLERİ İÇERİR?

Akupunktur New Code System ilk bozulan organa ait uygun akupunktur ve tetik noktaların saptanmasının ardından buralarda var olan oksijenlenme, toksik madde atılımı ve sinir hassasiyetlerini gidermeyi sağlayan tüm tedavileri kullanır.

 1. İlk BOZULAN organa ait akupunktur noktaları TCM (Geleneksel Çin Akupunkturu) ile bulunur. Uygun akupunktur noktaları kodlanır.
 2. Oksijen azlığı: Ozonpunktur, Andülasyon, vitamin mineral enzim destekleri ile tedavi edilir.
 3. Toksinleri atamama: Ozonterapi, Andülasyon, Aromaterapi. Detoks: Kan ve lenf damar mikrodolaşım artışı ve Akciğer, karaciğer, barsak, cilt detoksu sağlanır.
 4. Ağrı: Akupunktur, Ozopunktur, TCM (Geleneksel Çin Akupunkturu), Nöralterapi, Biyofrekans, Andülasyon, Tetik nokta tedavileri ile düzeltilir.

• Traditional Chinese Medicine (TCM=Geleneksel Çin Akupunkturu)
• Ozopunktur (oksijenizasyon, detoks, akupunktur)
• Tetik nokta tedavisi
• Andülasyon terapi (mikrodolaşım – lenf drenaj – atık – detoks)
• Lazer Biofrekans Tedavisi (Nogier frekansları ile vegetatif sinir iletisi)
• Segmanter tedavi: (SU JOK, VSS =Vegetatif Sinir Sistem ) tedavi kombinasyonudur.

Sempatik parasempatik sinir sistemi organ – duygu – davranış ilişkisini düzenleyen istemsiz sinirlerdir. Ör: heyecandan kalbin çarpması, tüylerin diken diken olması, korkudan idrar kaçırmak vs). 500.000 km uzunluktaki sempatik parasempatik sinir sistemi “akupunktur new code system” tedavisinde; iyileşme halinin domino etkisinden sorumludur.
Hastalıklar TETİK NOKTADA 3 ana sorunla başlar.

 1. Doku Hipoksisi (oksijensizlik) – enflamasyonu gidermek
 2. Detoks (serbest radikal atık çöp atılımı) – enflamasyonu gidermek
 3. Sinir iletimi – enflamasyon – ağrı sinyalleşmesini düzeltmek

Bu sorunlar o bölgede ki sinir hassasiyeti nedeniyle ağrı, uyuşma ve kendini iyi hissetmeme hali başlar. Böylece siz hastalığınızın ilk sinyallerini duyarsınız.
Burada sorulması gereken sorular: Tetikleyici ilk BOZULAN ORGAN neresi? Neden oksijen gitmiyor? Neden toksik maddeler atılamıyor?

NASIL UYGULANIR?

Akupunktur New Code System

• İlk başta ağrının, şikayetlerin İLK başladığı ORGAN, dokuya ait akupunktur ve tetik noktalar saptanır.
• Akupunktur ve tetik noktalara oksijenasyon ve detoks amaçlı ozonterapi, andulasyon terapi ve aromaterapi, nöralterapi uygulanır.
• Akupunktur, bozucu alan ve ağrılı tetik noktalara bozulan iletiyi düzeltmek amacıyla lazer biyofrekans uygulanır. Bozucu alan sinir iletisini bozan ameliyat, aşı izi, amalgam dolgu gibi durumları ifade eder.
• Sonuç olarak sempatik parasempatik sinirler üzerinden tüm vücutta ilaçsız iyileşme hali sağlanır. İyileşme hali dakikalar içinde başlar.
VSS (sempatik ve parasempatik ) sinirleriyle 500.000 km lik network ağı sağlar.
• VSS (Vegetatif Sinir Sistemi) bioelektrik iletilerini vücudun farklı bölgelerinde farklı frekanslarda iletirler.
• Vücudumuzdaki “yedi farklı frekans” ileti alanı saptanmıştır. (Nogier frekansları)
• Laser tedavileri Nogier frekanslarına göre ayarlı şekilde yapılır.
• Frekans tedavileri: PULS KONTROL Skaler Wave Lazer (SWL),Lazer, Plasma LED Lazer, Nöralterapi, OZON, Elektroakupunktur, Manyetorezonans terapi, Andülasyon terapi, Radyofrekans tedavide hastalığa göre kombine edilirler.
• VSS (Vejetatif Sinir Sistem) sempatik- parasempatik sinir uçlarına uyarı verilerek BOZULMUŞ BİOELEKTRİĞİN DOĞRU NOKTADAN DOĞRU FREKANSLA İYİLEŞTİRİLMESİDİR.
• Hastalıklar sempatik sinir uçlarında bioelektrik üretim ve iletinin bozulması ile başlar aynı yerden tedavi olur. Bioelektriksel enerji VSS ile tıpkı damarlarda akan kan gibi tüm vücudu dolaşır.
• Geleneksel Çin tıbbı kişilik yapısı ve resonansın ilk bozulacağı yerlerin adreslerini verir.
• New code system VSS, Geleneksel Çin Tıbbı, tetik nokta ve Nogier frekansları tedavilerini birleştiren sistemler bütünüdür.
• Tamamen iğnesiz acısız Skaler Wave Lazer (SWL), Lazer ile tedavi yapılabilir.
• Andülasyon tedavi ise tamamen mikrodolaşım, lenf sistem aktifleştirilmesi üzerinden detoks sağlar.

NEREDE KULLANILIR?

Akupunktur New Code System: Akut ya da Kronik birçok hastalık, ağrı ve allerji tedavisinde kullanılır.

• Amaç bozulan mikrodolaşımı düzeltmek
• Hücredeki oksijen azlığını gidermek
• Hücrenin asit yapılı atık madde atılımını artırmak
• Antienflamatuar etki göstermek – mikropsuz iltihabı gidermek
• Oksijen azlığı, atık madde çokluğu nedenli hassaslaşmış VSS (Vegetatif Sinir Sistemi) iletisini biyoelektriksel frekansını düzeltmek
• Tetik nokta (Trigger point) düzeltmek (oksijen eksikliği ve atık asit birikimine bağ doku bozulması da eşlik etmiştir.)
• Tetik nokta (Trigger point) mikrodolaşım bozukluğu ve atık madde birikimi sonucu oluşan fasya ve bağ doku enflamasyonudur (iltihap).
• Tetik noktaların (Trigger point) etrafı kronik durumlarda enflamasyonlu bağ doku ve yağla kaplanarak sertleşir. Tetik nokta etrafındaki yağlar tetik nokta devam ettiği sürece iyileşmezler. Bu kişilerin yağları kilo verseler bile o bölgede kalır.