NLP (Nörolinguistik Programlama)

 Zihin beden ruh kalp bütündür. Bedeni iyileştirirken zihni de iyileştirmek gerekir. 5 duyuyla algılayıp algıladığımız şekilde beyinde istifleriz. NLP; zihindeki istiflemeleri değiştirerek bakış açısına yeni bir çerçeve getirir.

NLP nedir?

NLP (Algısal Davranış Kontrolü)

NLP üç temel kavrama dayanmaktadır.

  1. Neuro: Vücudun fizik faaliyetleri ve bütün davranışlar; “beş duyu”  organından gelen bilgilerin (görme, işitme, koklama, duyma, dokunma) işlenmesi ile oluşan nörolojik bir sürecin sonucudur.
  2. Linguistik: Sinirsel süreçler dil ve iletişim sistemleri yoluyla modeller ve stratejiler halinde temsil edilir, düzenlenir ve sıralanır. İletişimi ve bunun etkinliğini sağlar.
  3. Programlama: Bilgisayar bilimlerindeki programlama kavramından alınmıştır. Kişilerin beş duyudan gelen algılarının zihni süreçler içerisinde kenisine özgü düzenlenmesi ve programlanmasını ifade eder.

NLP nerede kullanılır?

Beş duyu ile olan algılama zihinde düşünceleri oluşturur. Düşünceler davranışlara alışkanlıklara ve karaktere dönüşür. NLP; zihindeki algı değişimini sağlayarak duygu ve davranış değişikliği sağlayan özel bir tekniktir. NLP; zayıflama, ağrı, depresyon, takıntı gibi bir çok problemin tedavisinde destek olarak kullanılabilir. NLP ile düşünce davranış değişimi planlanır. NLP sadece davranış değişikliği talep eden kişilere de uygulanabilir.

NLP nasıl uygulanır?

NLP metodoloji modelleme tekniği ile uygulanır. NLP, metodolojiye yer veren, bir seri teknik müdahalenin yer aldığı bir yaklaşımdır.  Metodoloji ise modellemeye dayanır. Modellemeden çıkan müdahale teknikleri kullanımı kolay, hızlı ve doğrulanabilir sonuçlar taşırlar. Bu müdahale teknikleri, etkin bir iletişim kazanılmasına neden olurken, zihinsel fonksiyonları geliştirir, potansiyeli yükseltir, yeni modeller yaratmak ve geliştirmek için kişinin ihtiyacı olan değişimi kolaylaştırır.

NLP; Duyu-Dil Programlama (DDP, ya da Neuro-Lingu istique Programming) kişilerin amaçlarına ulaşmaları için kendi “nörolojik programlarını” keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını hedefleyen bir psikolojik terapi anlayışıdır. Amacı kişinin yanlış bulduğu davranış stratejisini değiştirmektir.

NLP içeriği

Sinirsel Dil Programlama yöntemi (İngilizce NLP, Neuro Linguistic Programming ), yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

NLP’ nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

NLP’de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de “Modelleme” (Modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenme (Accelerated Learning)’nin önemli bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

NLP Tarihçe

NLP 1973 yıllarında henüz bir öğrenci olan Dr. Richard Bandler ile linguistik (Dilbilim) profesörü olan John Grinder’in Milton Erickson, Virginia Satir Fritz Perls, Gregory Bateson gibi zamanın en büyük terapist ve dilbilimcilerinin zihin süreçlerinin modellenmesi yoluyla ortaya çıkmıştır. “Neuro-Linguistic Programming” ibaresi zihin ile insan vücudundaki sinir ağı (neurology) dil modelleri (linguistik) ve insan algısının organizasyonu ve düşüncenin sistematik modeller (programlama) ile insan davranışları ve öznel gerçekliğin yaratımı ilişkisini keşfetmeye yönelik model ve ilkeler bütününü göstermektedir.