Başvuran hastaların birçoğunun radyolojik değerlendirmeleri mevcuttur.

Eğer gerekli görülürse muayene sonrasında yeni ya da farklı radyolojik tetkikler istenir ya da ilgili konsültan hekime hasta yönlendirilir.