Tüm hastalıklar hücreler arası sıvıda (matrix); “oksijen azalması ve atık madde birikimi” sonucu sempatik sinir uçlarının elektriksel uyarım ve iletisinin bozulması ile başlar ve kronikleşir.

Akupuntur New Code duygu davranış bozukluklarını hastalıklarınızla beraber tedavi eden yeni sistemin adıdır.

Akupunktur noktaları kas, doku ve organları saran fasya kılıfının deriyle ağızlaştığı yerlerdir ve fasya içindeki tubuller ile iletiyi vegetatif sinir sistemine aktarırlar. Ayrıca akupunktur noktalaı Primovasküler sistem ile de ilişkilidir. Bu da öteki haberleşme ağıdır.

Duygu Durum Bozuklukları

Öfke, öfke patlamaları, depresyon, manik depresif, korku, endişe, takıntı, aşağılık komplexi, üstünlük komplexi, temizlik hastalığı, hastalık hastalığı, herşeyi kontrol etme duygusu, kendine acıma, umutsuzluk, şiddet meyli, panik atak, kendini feda etme, ağlama krizleri vb. Akupunktur New Code sistem ile tedavi olabilir.

Hastalıklar

Karaciğer yağlanmaları, safra kesesi hastalıkları, ülser, gastrit, reflü, gaz, çarpıntı, kabızlık, nefes darlığı, astım, allerji, kansızlık, el titremesi, idrar kaçırma, ağrılı sendromlar, eklem kireçlenmeleri, artroz,artrit, nöropati ınsülin direnci, Diabet komplikasyonları, ödem vb. Akupunktur New Code sistem ile tedavi olabilir.

Hangi duygu, davranış ve hastalıklara sahipsiniz? Hangi hastalıkların risklerini taşıyorsunuz? Bir sonraki sayfada bulabilirsiniz?

GELENEKSEL ÇİN AKUPUNKTURU (TCM): 5 ELEMENT TEORİSİ
 • TCM’ ye göre “DUYGU, DAVRANIŞ ve HASTALIK” birbiriyle yakın ilişkide ve bağlantıdadır.
 • EPİGENETİK: Duygu ve davranışlarınız DNA ve RNA’ yı yeniden kodlar ve hastalıklarınızı oluşturur.

DUYGU, DAVRANIŞ ve HASTALIK İLİŞKİLERİ ve TEDAVİ KODLARI

Bir sonraki sayfada kodlama programını bulabilirsiniz.

AKUPUNKTUR KODLARI

AKUPUNKTUR NEW CODE SYSTEM

 • Traditional Chinese Medicine (TCM=Geleneksel Çin Akupunkturu)
 • Lazer Biofrekans Tedavisi
 • Andülasyon terapi
 • Epigenetik ve TCM:  duygu davranış ve hastalıkların birbirleriyle eşgüdümlü olduğu üzerinden hareket eder.
 • Biofrekans vücudun her bölgesinin farklı sayıda titreşimle haberleşmeyi sağladığından dengeyi doğru frekansa çekerek sağlar.
 • Andülasyon terapi mikrodolaşım lenf drenaj ve manyetik tedavi sağlar.

BÜTÜNCÜL AKUPUNKTUR NEW CODE SYSTEM

 • Traditional Chinese Medicine (TCM=Geleneksel Çin Akupunkturu)
 • Lazer Biofrekans Tedavisi (Nogier frekansları ile vegetatif sinir iletisi)
 • Andülasyon terapi (mikrodolaşım – lenf drenaj – atık – detoks)
 • Ozopunktur (oksijenizasyon, detoks, akupunktur)
 • Tetik nokta tedavisi
 • Segmanter tedavi: (SU JOK, VSS =Vegetatif Sinir Sistem ) tedavi kombinasyonudur.

Bütüncül Akupunktur New Kod Sistem: Bozulan oksijenasyon ve toksik madde atılımını,  ozon enjeksiyonları ve andülasyon ile  sağlar. Bozulan sinir sistemi iletisini ise ozopunktur ve lazer biyofrekans işlemleriyle sağlar. Tetik nokta gibi çok ağrılı bölgeleri ise girişimsel yöntemlerle yok eder. Tüm bunları oluştururken TCM = Geleneksel Çin Medicine vücut haritalamayı kullanır. Sonuç olarak çok hızlı ilaçsız iyileşme hali sağlanır.

 • Kişiye ve hastalığa özel, HEDEF DOKUDA ilaçsız yan etkisiz BİO-ONARIM sağlamak amaçtır.

“Organizmada hastalandırıcı dış etkenler (mekanik, termal, kimyasal, fiziksel, elektromagnetik, toksik, mikrobik vd.) öncelikle sempatik sonlanmalarda frekans ve amplitüd değişikliği yaparak segonder (ikincil) hücresel hasar ve hastalık yaparlar.

Author Prof.Dr Kenneth Ricker

Nedir?

 • VSS (Vejetatif Sinir Sistem) sempatik- parasempatik sinir uçlarına uyarı verilerek BOZULMUŞ BİOELEKTRİĞİN DOĞRU NOKTADAN DOĞRU FREKANSLA İYİLEŞTİRİLMESİDİR.
 • Hastalıklar sempatik sinir uçlarında bioelektrik üretim ve iletinin bozulması ile başlar aynı yerden tedavi olur. Bioelektriksel enerji VSS ile tıpkı damarlarda akan kan gibi tüm vücudu dolaşır.
 • Üretilen bioelektrik vücudun her bölgesinde farklı frekanslarla iletilir.
 • Geleneksel Çin tıbbı kişilik yapısı ve resonansın ilk bozulacağı yerlerin adreslerini verir.
 • New code system VSS, Geleneksel Çin Tıbbı,  tetik nokta ve  Nogier frekansları tedavilerini birleştiren sistemler bütünüdür.
 • Tamamen iğnesiz acısız Skaler Wave Lazer (SWL), Lazer ile tedavi yapılabilir.
 • Andülasyon tedavi ise tamamen mikrodolaşım, lenf sistem aktifleştirilmesi üzerinden detoks sağlar.

Nerede Kullanılır?

Akut ya da Kronik birçok hastalık, ağrı ve allerji tedavisinde kullanılır.

 • Amaç bozulan mikrodolaşımı düzeltmek
 • Hücredeki oksijen azlığını gidermek
 • Hücrenin asit yapılı atık madde  atılımını artırmak
 • Antienflamatuar etki göstermek – mikropsuz iltihabı gidermek
 • Oksijen azlığı, atık madde çokluğu nedenli hassaslaşmış VSS (Vegetatif Sinir Sistemi) iletisini biyoelektriksel frekansını düzeltmek
 • Tetik nokta (Trigger point) düzeltmek (oksijen eksikliği ve atık asit birikimine bağ doku bozulması da eşlik etmiştir.)
 • Tetik nokta (Trigger point) mikrodolaşım bozukluğu ve atık madde birikimi sonucu oluşan fasya ve bağ doku enflamasyonudur (iltihap).
 • Tetik noktaların (Trigger point) etrafı kronik durumlarda enflamasyonlu bağ doku ve yağla kaplanarak sertleşir. Tetik nokta etrafındaki yağlar tetik nokta devam ettiği sürece iyileşmezler. Bu kişilerin yağları kilo verseler bile o bölgede kalır.

Nasıl Uygulanır?

 • Sempatik-parasempatik sinir uçlarında dış etkenlerle oluşan “ilk bozucu alana” ait “akupunktur, tetik nokta ve dermatomların” “FREKANS” tedavileridir.
 • OSS sempatik ve parasempatik sinirleriyle 500.000 km lik network ağı sağlar. Bioelektrik OSS’de 7 farklı frekansta iletilir (Nogier frekansları)
 • Bioelektrik üretilmesi ve iletilmesi sorunları bozucu alan ve frekans sorunları yaratır o da hastalık.
 • Tedavilerde Nogier frekansları temel alınarak yapılır.
 • Frekans tedavileri: PULS KONTROL Skaler Wave Lazer (SWL),Lazer, Plasma LED Lazer, Nöralterapi, OZON, Elektroakupunktur, Manyetorezonans terapi, Andülasyon terapi,  Radyofrekans tedavide hastalığa göre kombine edilirler.

Biofrekans bilgisi için devam edin.

BİOELEKTRİKSEL ENERJİ TIPKI DAMARLARDA AKAN KAN GİBİ TÜM VÜCUDU DOLAŞIR.

 • Bioelektriksel enerji hücrelerin mitokondri organında üretilir ve sinirler boyunca iletilir. Damarlarda ki kaç akışı gibi sinirler boyuncada elektrik enerjisi akar.
 • Vücudumuzda organ ve dokular bioelektriksel iletişim ile haberleşirler. Bunu VSS = Vejetatif (Otonom) Sinir Sistemi sağlar.
 • VSS; 500.000 km uzunluğa sahip elektriksel haber ağ (network) yapısındadır.
 • Hastalıklar VSS’de haberleşme ve ileti bozulursa ortaya çıkar.
 • Akupunktur New Code System VSS’nin bioelektriksel frekanslarını regüle ederek hastalıkları iyileştirir.
 • VSS ve kılcal kan damarları hücreler arası sıvıda (matrix) sonlanmaktadır. Matriks içinde metabolik biyokimyasal, biyofiziksel işlemler oluşur. Hastalanma ile matriksin dengesinin bozulduğu, akışkanlığının azalıp ağırlaştığı bilinmektedir
 • Bioelektrik hücre içindeki potasyumun hücre dışında duran sodyumun yer değiştirmesi ile üretilir.
 • Her hücre -40-90 mili volt bir elektriksel potansiyelline sahip pil gibi davranır
 • Yaşam ve sağlık her hücrenin sürekli bioelektrik üretmesi-iletmesi sayesinde sağlanır.
 • BİOELEKTRİK VÜCUDUN HER BÖLGESİNDE FARKLI FREKANSLARDA İLERLER.
 • Sağlıkta; iç ortamın dengede olmasına HOMEOSTAZİS  denir, hastalıkta bioelektrik üretimi -iletimi yani homeostaz dengesi bozulur.

BİOFREKANS TEDAVİSİ – NOGIER FREKANSLARI

Nörolog Dr P. NOGIER tarafından vücut ve kulakta, 7 farklı frekans bölgesi saptanmıştır.

Frekanslar lazer aygıtları için kullanılır

FrekanslarABCDEFG,
Değer (Hz)29258411682336467273146
 • Vücudumuzun her hücresi bioelektrik üretir ve iletir; hastalık bozulmuş üretim ve iletim demektir.
 • Hastalıklar sempatik sonlanmalarda ki bioelektrik üretimi ve iletisi sorunu ile başlar.
 • VSS’de  BİOELEKTRİK FREKANSININ dengesi hastalık ve ağrıların kalmaması demektir.
 • Bioelektriğin VSS’nin ilk neresinde bozulduğu en önemli detaydır. 

NOGIER FREKANSLARI:

 • Nöroloji uzmanı Dr. P. Nogier, 1957 yılında başladığı akupunktur tedavileri sırasında AURIKÜLOTERAPİ’yi (kulak akupunkturunubulan kişi olarak tarihe geçmiştir.
 • Nogier, akupunktur noktalarına darbe uyarıları veren elektronik cihazlar tasarlamıştır.
 • Nogier  kulak ve vücutta 7 farklı titreşim alanı bulmuş, her bölgenin farklı darbe sayısı ile tedavi edilebileceğini keşfetmiştir. Bu 7 farklı titreşim bölgesine NOGIER FREKANSLARI denir.

New Code System; laser uygulamalarında, Dr Nogier’in bulduğu vücut ve kulakta uygulanabilen NOGIER FREKANSLARINI kullanır.

 • Frekans bozuklukları domino taşı gibi birbirini izleyen kronik hastalıklar demektir.
 • A, B, C, D, E, F, G bölgeleri titreşim sayıları ( frekansları) 36.5 Hz den 4672 Hz e kadar farklılık göstermektedir.
 • Laser frekans cihazıyla yapılan darbeli enerjiler hasarlı dokuları normal titreşim sayısına ( frekans) maruz bırakarak iyileşmeyi sağlarlar.

VÜCUDUMUZUN HER YERİ AYNI ŞEKİLDE Mİ TİTREŞİR?

 • Vücudumuzda Dr Nogier LASER FREKANSLARI: 7 farklı REZONANS bölgesi saptamıştır.
 • A (292 Hz): Ektoderm ile rezonans sağlar. Cilt, sinir, kulak, göz, bezler, beyin, omurilik, dişler, yara iyileşmesi, antienflamatuar etki.Hücresel canlılık, yenileyici frekans. Cilt, sinir gibi ektodermal dokular içindir, Göz yaralanma, göz ameliyat sonrası, korneal ülserler, ülserli mukoza zarları tedavisinde kullanılır. Buna akupunkturda “evrensel frekans” denir.
 • B (584 Hz): Endoderm ile rezonans sağlar. Akciğer, mesane, üretra, karaciğer, pankreas, mide barsak mukoza, timus, troid, parasempatik denge, tükrük ve mide sindirim enzimleri salgılanması, allerji. Regenetarif, antienflamatuar. Beslenme metabolizması, yenileyici frekans. Bu frekans nöropati için en etkili. Aynı zamanda dolaşım ve lenfatik stümülasyon ve GIS (Gastrointestinal Sistem), karaciğer ve pancreas gibi endodermal kökenli dokuların tedavisi için etkilidir. Tendon, ligament, eklem yaralanmalarında B, C ve G beraber kullanılmıştır.
 • C (1168 Hz): Kan, lenf, kalp, böbrek, dalak, testis, yumurtalıklar, kas, kemik, tendon, kıkırdak, bağ doku, ağız içi, diş etleri, dişler, sinüsler, adrenal bez kortex, büyük kas gruplarını gevşetip dolaşımını artırır. Hareket, kemik kas,eklemler. Kemik, eklem, ligament, tendon gibi mezodermal kökenli dokular için kullanılır. B,C,G birlikte kullanımı tendon ligament yaralanmalarında, büyük kas gruplarının gevşemesinde etkilidir.
 • D (2336 Hz): Kronik sorunlar, yorgunluk, kas gevşemesi, koordinasyon, beynin sağ sol lop dengesi, stres azaltma, sinir sistemini rezonans eder. A ve C ye yanıt vermeyen kronik durumlar için kullanılır. C ve D iyileşme süreçlerinin platoya ulaştığı durumlarda birlikte kullanılır.
 • E (4672 Hz): Sinirler, ağrı, omurilik ve periferik sinirler, cilt, ağrı yönetimi, nöropati, aşırı kireçlenmeyi azaltır. Ağrı kontrolü için, özellikle C sinir lifleri dorsal kök ganglionlarına iletilirken ve nörotransmitterlerin dahil edilmesi fizyolojik öneme sahip olduğunda E frekans kullanılır. Ağrıyı bastırmaya yardımcı olmak ve akupunkturu yatıştırmak ve noktaları tetiklemek artritik, kalsifik dokular için ideal frekans.
 • F (73 Hz): Akupunktur ve tetik nokta uyarımı, yara kronik evrede bölgesel dolaşım artımı, kas spazm, yüz ağrıları, depresyon, psişik semptomlar, hormonal denge, hücresel denge, talamus hipotalamus. Duygusal tepkiler, yenilenme. Kronik tekrarlayan problemler, birleşme olmayan kırıklar ve kronik splintler gibi hücresel aktivite hipoaktif olduğunda ve osteoidin uyarılması için kullanılır. Ayrıca humoral ve endokrin fonksiyonların aktifleştirilmesinde yardımcıdır. Akupunktur tetik nokta uyarılmasında ve akut safhayı geçtiğinde tedavi edilen alanlarda dolaşımı artırmada yardımcıdır.
 • G (146 Hz): Enflamasyonun evrensel frekansı, enfeksiyon, skar dokusu, analjezik etki, kas gevşetici, düşünme, hayal etme, entellektüel örgütlenme, iltihap, ağrı. Genel olarak tendonlarda, ligamentlerde ve sub-akut (kalıcı ancak kronik olmayan) durumlarda dahili olarak oluşan sarı yara dokusu alanları için. G frekansı yaralanma ve enfeksiyonlarla ilişkili iltihaplanmayı azaltmada yardımcı olduğunu göstermiştir. Buna da evrensel frekans denir; çünkü çoğu problem iltihabı içerir.
 • Son U Frekansıda bulunmuştur. U: 36.5 Hz

Frekanslar lazer aygıtları için kullanılır

FREKANSLAR:

Dr. Nogier’e göre hasar görmüş dokuyu, bu dokuyla ilişkili normal rezonans frekanslarına tekrar tekrar maruz bırakmak suretiyle, iyileşme sıklıkla bazen hızlı bir şekilde gerçekleşir.

·  Günümüzde Nogier frekansları, darbeli ışık veren soğuk lazer cihazlarına programlanmıştır.

·  Skaler Dalga Lazeri (SWL): Programlanmış 7 farklı frekansta soğuk laser ışık darbelerinin hasarlı bölgelere uygulanmasını sağlar.

Lazer akupunkturu (LA) – akupunktur noktalarını uyarmak için termal olmayan, düşük yoğunluklu lazer ışınımının kullanılması – son yıllarda akupunktur uygulayıcıları arasında daha yaygın hale gelmiştir

AuthorChon TY 1 , Mallory MJ 1 , Yang J 1, 2 , Bublitz SE 1 , Do 1 , Dorsher PT 3 .

VÜCUT BİOELEKTRİK İLETİSİNİ BOZAN FAKTÖRLER

 1. Oksijensizlk
 2. Hücre beslenme bozuklukları (Ör: İnsülin direnci, vitamin, mineral eksiklikleri..)
 3. Kan akım bozukluğu
 4. Lenf akım bozukluğu
 5. Enflamasyon (mikropsuz iltihap)
 6. Hücre enerji üretiminin azalması
 7. AĞRI

NEDEN FARKLI TİTREŞİM ALANLARI MEVCUTTUR?

Vücut farklı embriyolojik kökenleri nedeniyle  farklı rezonanslara sahiptir

Vücutta bulunan tüm doku ve organlar 3 temel embriyolojik (endoderm, mezoderm, ektoderm) dokudan gelişmiştir. Bu embriyolojik kökenlerden farklılaşmalar sonucunda 7 farklı bölgede titreştikleri saptanmıştır.

Rezonans düzelişi ile  kan akışını arttar, iltihap azalır, genel iyileşme başlar.

Frekanslar vücuttaki tüm doku ve organların (üç temel embriyolojik dokudan gelişen; (ektoderm, endoderm ve mezoderm), belirli frekanslarda rezonansta (sempatik titreşim) olduğunun tespiti sayesinde ortaya çıkmıştır. Bu frekanslar dokuları iyileştirici etkiye sahiptir.

Author Ralph NOGIER

 • Bioelektrik hücre içindeki potasyumun hücre dışında duran sodyumun yer değiştirmesi ile üretilir.
 • Her hücre -40-90 mili volt bir elektriksel potansiyelline sahip pil gibi davranır
 • Yaşam ve sağlık her hücrenin sürekli bioelektrik üretmesi-iletmesi sayesinde sağlanır.
 • Sağlıkta; iç ortamın dengede olmasına HOMEOSTAZ  denir, hastalıkta homeostaz bozulur.
 • Üretilen bioelektrik; 500.000 km uzunluğundaki VEGETATİF (OTONOM)SİNİR SİSTEMİ (VSS) ile çok geniş bir elektriksel ağ yapısı ( network ) içinde haberleşme sağlar.
 • Vegetatif SS, tüm yaşamsal faaliyetleri kontrol eder; Solunum, Dolaşım, Sindirim, Hormonal Regülasyon, Metabolizmanın Regülasyonu yani kısaca “HOMEOSTAZ” ın (iç dengenin) sağlanmasından sorumludur.
 • Hücreler arası iletişimi, 500 000 km uzunluğundaki  VEGETATİF SİNİR SİSTEMİ (VSS) sağlar.
 • VSS Sempatik-Parasempatik sinirler ile hücreler arası bilgi-iletişim network ağı oluşturur.
 • AKUPUNKTUR,  YANG: sempatik, YİN: parasempatik sistemi anlatır.
 • Bioelektrik üretimi ve iletimi bozulduğunda hücre doku ve organların dengesi bozulur.
 • BOZUCU ALAN ve HASTALIKLAR ortaya çıkar. Tersi de doğrudur (Bozucu alan ve hastalıklar bioelektrik üretim ve iletimini bozar.)
 • VSS; kan damarlarının en uç uzantıları hücreler arası sıvıda (matrix) sonlanmaktadır. Matriks içinde metabolik biyokimyasal, biyofiziksel işlemler oluşur. Hastalanma ile matriksin dengesinin bozulduğu, akışkanlığının azalıp ağırlaştığı bilinmektedir.
 • Nöro-Vejetatif sistem her türlü uyarıyı hafızasına kaydeder ve eğer bu problem ile vücut başa çıkamamışsa yıllarca vücutta değişik şikayetlere neden olur. Vücudun her noktasının bu sistem aracılığıyla oluşan refleks yollar nedeniyle bağlantıları vardır. Bütün nörovejetatif sistem fonksiyonları selüler, nöral ve hormonal düzenleyici mekanizmaların aralarındaki ayarlamalar sonucu gerçekleşmektedir.

AKUPUNKTUR NEW CODE SYSTEM

 • DOĞRU BOZUCU ALANININ bulunması ve DOĞRU REZONANS (titreşim) – FREKANS uygulaması bu terapinin kilit noktasıdır.
 • Titreşim; FREKANS (saniyedeki titreşim sayısı) ayarları belirlenmiş ELEKTRONİK CİHAZLAR ile yapılır
 • Akupunktur YİN YANG (Parasemp – Sempatik), VSS: Vegetatif  Sinir Sistemi (Parasemp-Semp.)
 • Resonans: Titreşim   Frekans: Saniyedeki titreşim sayısı (her titreşim 1 Hertz =Hz birimdedir)
 • Dermatom: Sinir sisteminde derideki duyu bölgeleri
 • Tetik nokta (triger point): Kas ve kılıfı üzerinde oluşan ağrılı sertlikler
 • Bozucu alan:  Her hangi bir sebeple hücrenin temel bio-elekriksel yapısının bozulmasıdır. Oksijensizlik, Hücre beslenme bozuklukları (Ör: İnsülin direnci, vitamin, mineral eksiklikleri..), Hücre enerji üretiminin azalması, Hücre Kan – Lenf akım bozukluğu, Enflamasyon (mikropsuz iltihap), ağrı, travmalar bozucu alan yaratır.

The Body Electric (PDF) – Dr Robert O. Becker

BOZUCU ALAN:  Vücudun herhangi bir yerindeki önceden geçirilmiş veya hali hazırdaki lokal irritasyon (inflamatuvar, kimyasal, fiziksel veya travmatik olabilir), patolojik bir saha (bozucu alan) haline gelebilir ve nörovejetatif sistemi bozarak diğer vücut fonksiyonlarının bazılarında da rahatsızlığa neden olabilir.

Author Prof Dr Ferdinand Huneke

Bozucu alan ve Frekans Tedavileri: Hastalığa göre kombine edilirler.

 • PULSE KONTROL Skaler Wave Lazer (SWL),
 • OZON
 • Elektroakupunktur
 • Manyetorezonans terapi
 • Andülasyon terapi
 • Radyofrekans
 • Plasma LED Lazer
 • Nöralterapi
 • Lazer

Bozucu alan fizyo-patolojisi: Vegetatif (Otonom) Sinir Sistemi ve kan damarlarının en uç uzantıları hücreler arası sıvıda (matrix) sonlanmaktadır.  Matrix; metabolik biyokimyasal, biyofiziksel olayların kan damar ve Vegetatif Sinir Sistemine iletildiği alandır. Hastalanma ile matriksin dengesinin bozulduğu, akışkanlığının azalıp ağırlaştığı bilinmektedir.