İlacı zehirden ayıran dozudur /Paracelsus. Bunun için Farmakope ve ESCOP monografları – yayınları bilimsel yol gösterici parametreleri sunar

Fitoterapi, kabul edilen kalite, güvenlik ve etkinlik standartlarına göre, hastalık veya yaralanmanın tedavisinde, hafifletilmesinde ve / veya önlenmesinde, bunlardan türetilen bitki ve preparatların bilim temelli tıbbi kullanımıdır.

Fitoterapi Nedir?

 • Fitoterapi; sadece bitkiler kullanılarak uygulanan tedavi sistemidir.
 • Fitoterapi “bitkilerin eczacılık ve hekimlik kontrolünde” hastalıkların tedavisinde kullanılmasıdır.
 • Bitkilerin toprak üstü ve altı kısımlarının veya bunların karışımlarının, ham madde veya bitkisel preparat şeklinde taşıyan, günümüz ilaç teknolojisine uygun olarak hazırlanmış tıbbi ürünlerdir.
 • Fitoterapi; hangi bitkinin ne işe yarayacağını hangi şartlar altında hangi  etken maddelerinin oluşacağını bilir. Yan etkilerini, diğer ilaçlarla etkileşimlerinin cevaplarını verir.
 • Fitoterapinin akılcı kullanımı doktor ve eczacı sorumluluğundadır.

Fitoterapinin Kullanıldığı Hastalıklar

 1. Kan dolaşım bozuklukları (atardamar, toplardamar, lenf, varis, ödem)
 2. Kalp hastalıkları, tansiyon problemleri
 3. Şeker hastalığı (Diyabet)
 4. Zayıflama, Aşırı kilo (obesite), Kilo alamama
 5. Mide ve bağırsak rahatsızlıkları (ülser, gastrit, reflü, yanma, gaz, şişkinlik, kabızlık, bulantı, kusma, IBS = İrrıtabl Barsak Sendromu)
 6. Solunum yolları hastalıkları, Astım
 7. Migren, diğer baş ağrıları
 8. Cilt hastalıkları (Alerji, egzema, sedef, saç dökülmesi)
 9. Romatizma, Osteoporoz
 10. Psikolojik rahatsızlıklar (Depresyon, Panik atakları, anksiete, sinir hastalıkları, öfke atakları..)
 11. Uykusuzluk, değişik kriz dönemi problemleri
 12. Kadın hastalıkları (Menstrual (adet) düzensizlik, adet ağrıları, menapoz, sıcak basması..)
 13. Tiroid bezi hastalıkları
 14. Böbrek ve idrar yolları hastalıkları
 15. Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları (ÜSYE, nezle, grip, larenjit, faranjit)
 16. Kemoterapi sonrası tedavi

Fitoterapik Bitkiler?

Bilimsel Fitoterapi Neden Önemlidir?

 • İçerdikleri etken madde; bitkiyi toplama zamanına, bitkinin kullanılan kısmına, bitkinin yetişme ve depolama koşullarına göre değişir. Ürünün kullanılabilmesi için istenen en önemli kriter kalitesi, etkinliği ve güvenli olmalarıdır.
 • Bitkisel farmakovijilans calışmaları bitkisel ilaçların istenmeyen etkilerinin ortaya çıkmasına, bu etkilerin sıklığı ve şiddetine ilişkin verilerin belirlenmesine yol açacaktır.  Bitkisel ilaçlarında sentetik ilaçlar gibi aktivite ve toksisite çalışmalarından geçmesi ve sağlık otoritelerince ruhsatlandırılmaları etkinliklerini ve güvenliklerini artıracaktır.
 • WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve Avrupa Birliği ilaçlara getirdiği yönetmeliklerin yanında bitkisel ilaçlar için de ayrı düzenlemeler getirmişlerdir. Amerikan FDA, Alman Komisyon E ve ESCOP  (Fitoterapide Avrupa Bilimsel İşbirliği Grubu) çeşitli monograflar hazırlayarak bu ürünler için güvenli kullanılması ve standardizasyonlar için kriterler getirmişlerdir.
 • Avrupa Birliği sınırları içinde standardize edilmiş bitkilerle hazırlanmış ürünlerin en az 15 yıl piyasada aynı amaçla kullanıyor olması, veya geleneksel tıpta 30 yıllık kullanılışının olması istenmektedir.
 • Amerika’da Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından, yapılan araştırmalarda: son 10 yılda incelenen * 53.000 maddenin 37.500′ ü bitkidir. Tanımlanan ilaçların % 40′ ı bitkisel kökenlidir.

Tedavilerde Fitoterapik Bitki Nasıl Seçilmelidir?

Tüm tedavilerde olduğu gibi öncelikle fitoterapist doktorunuza danışmalısınız. Uzman fitoterapist eczacılardan da destek alınabilir.Unutmayın ki bitkiler de ilaçtır ve diğer sentetik ilaçlarla etkileşimleri olabilir.

Gelişigüzel Bitki Kullanımı Tehlikeli midir?

Bitkisel ürünlerin çoğu saf olarak elde edilmez. Pek çok bitki yüksek derecede toksiktir ve diğer tamamlayıcı tedavi yöntemleri içinde bitkisel tıp yan etki ve toksisite yönünden çok daha fazla risk taşır. Bitkisel ürünler ve tıbbi bitkiler uygun doz ve sürede kullanılmadıklarında ciddi toksik reaksiyonlar gösterebilirler ve hatta letal (öldürücü) olabilirler. Etken madde bir karışımdan diğerine önemli farklılık gösterir. Bu nedenle denetlenmeleri ve kriterleri monograflarda tanımlandığı şekilde olmalıdır.

Çin kaynaklı bitkisel ürünlerin; kurşun, arsenik, civa, aluminyum ve çinko gibi metallerle kontaminasyonu bu metalleri tüketen bireylerin kan metal düzeylerinin artmasına ve bu metallere bağlı kronik toksik etkilerin ve başta kurşun, civa olmak üzere akut zehirlenme tablolarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Hindistan, Sri Lanka gibi ülkelerden gelen bitkisel ürünlerin iyi olmayan toplama ve depolama şartları sonucu Aspergillus ve Fusarium gibi toksik mantarlar ile kontamine olduğu bildirilmektedir. Aminopirin, Aspirin, Diklofenak, Mefenamik asit, Parasetamol, Klordiazepoksit, Diazepam, Teofilin, Efedrin bitkisel ürünlerin terkibinde kontaminant olarak yer alabileceği bildirilmiş sentetik ilaçlardandır.

Fitoterapik Bitkilerin Kullanımı Nasıldır?

 • Fitoterapik materyal yıkanarak temizlendikten ve yabancı maddelerden kurtarıldıktan sonra belli elek genişliğinden geçirilerek kullanılmalıdır.
 • Tüketme işleminde infüzyon hazırlanacaksa kaba toz (%2) üzerine kaynar su dökülür ve kapalı kap içinde hafif ısıtılarak 5 dakika tutulur çok uzun sürmemelidir. Taze hazırlanmalıdır.
 • Hazır alınan kutulanmış fitoterapik ürünler su ile yutulabilir ya da poşet çay gibi kullanılabilir.