HOMEOPATİ: LOW DOSE PHARMACOLOGY (Düşük Doz Farmakoloji)

HOMEOPATİ: ECM’deki (Extracellüler Matrix) patolojik biyokimyasal süreçleri, sinyal moleküllerini kullanarak iyileştiren nonomoleküler ilaç tedavisidir.

Homeopatide çok düşük fizyolojik doz “NANOMOLAR” hazırlanmış, hedefe yönelik “AKILLI İLAÇ” gibi davranan preparatlar kullanılır.

Homeopatik nanomolar ilaçlara “REMEDİ” denir.

Homeopatik ilaçların (remedilerin) etkilediği sinyal molekülleri (Sitokin, İnterlökin, Nöropeptid, Growth faktör, Hormonlar) hücreler arası alanda “biyokimyasal denge” sağladığında buna “HORMEZİS” denir.

HORMEZİS: Vücudun hayatta kalabilmek için, iç /dış uyaranlara karşı ADAPTASYON durumuna Hormezis denir. Kronik hastalıklar hormezisin bozulduğu, adaptasyon yapılamayan (Mal-adaptif) durumlardır.

Hormesis: Çevresel bir ajana karşı iki aşamalı bifazik bir doz-cevap ilişkisi vardır. Homeopatk ilaçlar düşük doz miktarları ile kendi Hormetik bölgesi içinde bifazik etki gösterdikleri için toksik etki göstermezler.
Yüksek doz makromoleküler ilaçlar ise fonksiyonları ya baskılar ya da toksik etkilidirler, tek fazlıdırlar. Yani bifazik etki iyileştirici, tek fazlı ilaç etkisi toksiktir.

Homeopatik ilaçların (remediler)kime nasıl verileceği konusuna “REPERTORİZASYON” denir. Repertorizasyon; yapay zeka bilgisayar programlarına hasta şikayetleri veri girişi sağlanarak bu şikayetlerin kesişim kümesindeki ilacın seçilmesi sağlanır.
Örneğin sol taraf baş ağrısı, sol elinde uyuşma ve depresyonu olan hasta ile sol taraf başağrısı, sağ el uyuşması olan hastanın remedisi başka başka çıkar. Yani hastalıklı bölgeye kişinin durumuna göre hastanın homeopatik ilacı değişir.

Homeopati tedavisi onbinlerce semptomun kesişim kümesindeki ilacın kişiye özel seçilmesiyle iş gördüğü için çok ayrıntılı sorular gerektirir. Bu verilerin işlenmesi, kişiye özgü remedi bulunması sürecin izlenmesi zaman alıcıdır. Ancak kişiyi dramatik süreçlerden korumaktadır.

Homeopatinin iyi yanlarından biri de kişinin online da hizmet alabilmesidir. Önemli olan hasta şikayetlerinin doğru sorularla veri haline sokulmasıdır. Ne nerede nasıl ne zaman ne ile gibi detaylar kişinin ilacını belirler.