Kuru İğne Tedavisi 

Kuru İğne Tedavisi Nedir?

Kuru İğneleme Tedavisi (İntramüsküler Stimülasyon): Ağrılı kas spazmlarının tedavisi amacıyla kas, tendon, fasia, skar dokusu, sinir çevresi bölgelere ilaç vermeden çok ince iğnelerle girme işlemine “kuru iğne tedavisi” denir. Kuru iğne fibröz odaklar içindeki taut noktası denilen gergin bantlara konur. Gergin ve ağrılı noktalar “tetik nokta” olarak da isimlendirilir. İğneler bu tetik noktalara yerleştirilerek spazm çözülmesi sağlanır. Yan etkisiz, zararsız, güvenilir ve tedavi edici bir yöntemdir.

Kuru iğneleme tekniği ağrıyı nasıl azaltır?

 • Kuru iğnenin taut noktası denilen fibröz odaklar içine batırılması ile o alanda lokal olarak küçük kas seyirmeleri oluşur. Bu lokal etkiden kalkan güçlü duyusal sinyaller kapı kontrol kuramıyla tetik noktalardan giden ağrıyı omurilikte baskılar. Özetle kuru iğne kapı kontrol yöntemini kullanır.
 • Bunun dışında immun reaksiyonlar ile açığa çıkan algojenik humoral maddelerinde rolü üzerinde durulmaktadır.

Kuru iğne tekniği nasıl uygulanır?

 • Kuru iğne tedavisinde, ağrıya neden olan spazmlı kaslara, tendon, fasia, skar dokusu, sinir çevresi bölgelere çok ince bir iğne ile girilir ve IMS (İntramüsküler Stimülasyon) tekniği ile girilen noktada ileri geri hareket ettirilip çekilir.
 • Spazmın çözülmesiyle sadece ağrı giderilmekle kalmaz, ağrıya neden olan temel bozukluk da tedavi olur.

Kuru iğne hangi hastalıklarda uygulanır?

Özellikle kronik kas iskelet sistemi bozuklukları ve bu bozukluklara bağlı ağrıların tedavisinde kuru iğne tedavisi çok etkilidir.

 • Tetik nokta hastalığı ( miyofasyal ağrı sendromu )

– Fibromiyalji 

– Bel ve boyun kireçlenmelerine bağlı ağrılar

– Bel fıtığı boyun fıtıkları

– Tendinit, kronik tenisçi dirseği

– Ağrılı omuz

 • Baş ağrısı
 • Migren
 • Boyun ağrısı
 • Boyun fıtığı
 • Sırt ağrısı
 • Omuzda hareket kısıtlılığı ve omuz ağrısı
 • Bel ağrısı
 • Bel fıtığı
 • Tenisçi ve golfçü dirseği
 • Ağrılı kas spazmları
 • El, dirsek, omuz, topuk ve kasık tendinitleri
 • Kalça ağrısı
 • Diz ağrısı
 • Topuk ağrısı
 • Siyatik ağrısı
 • Fibromiyalji
 • Duruş bozukluğuna bağlı ağrılar
 • Travma sonrası omurga ağrıları,
 • Bilgisayar kullanımına bağlı ağrılar
 • Spor yaralanmaları (Tendon ve ligament zorlanmaları, Kasık çekmesi, Topuk ağrıları, Kompartıman sendromları, Shin splint, Koşucu ve yürüyüşçü dizi, Tenişçi ve golfçü dirseği, Rotator manşon tendinitleri, Postoperatif ağrılar, Piriformis sendromu, Omurga zorlanmaları)

Kuru iğne ağrı dışında hangi hastalıklarda kullanılır?

 • Cilt kırışıklıkları
 • Ciltte oluşmuş mikro çukurlukların tedavisinde kullanılabilir.
 • Hemiplejik hastaların omuz ve kalça sorunlarının tedavisinde destek
 • Eklem hareket açıklığının kısıtlandığı durumlarda kontraktür açma tedavisi
 • Nöropatilerin tedavisinde kısmen etkilidir.

Kuru iğne kaç seans sürer?

 • Tedaviden önce hastanın muayenesi yapılıp, tanısı konduktan sonra, uygulama seansları planlanır.
 • Tedavinin kaç seans olacağı ağrının ne kadar eski ve ne kadar geniş alana yayıldığıyla ilgilidir.
 • Hastanın yaşı, başka hastalıkların eşlik edip etmediğine göre de  tedavi süresi değişiklik gösterir.
 • Genellikle 4-5 seans olarak planlanır. Bazen tek bir seans, bazen de 8-10 seans yeterli olabilmektedir.
 • Kuru iğne tedavisi  haftada 1 seans olarak uygulanır.

Kuru iğneleme tekniği ağrıyı nasıl azaltır?

Kuru iğnenin taut noktası denilen fibröz odaklar içine batırılması ile o alanda lokal olarak küçük kas seyirmeleri oluşur. Bu lokal etkiden kalkan güçlü duyusal sinyaller kapı kontrol kuramıyla tetik noktalardan giden ağrıyı omurilikte baskılar. Özetle kuru iğne kapı kontrol yöntemini kullanır.

Bunun dışında immun reaksiyonlar ile açığa çıkan algojenik humoral maddelerinde rolü üzerinde durulmaktadır.

Kuru iğneleme başarısı nasıldır?

 • Kuru iğne ile tedavi % 92-95 gibi başarı oranına sahiptir.
 • % 5-8  gibi tedaviye dirençli hastalarda, altta yatan başka bir patoloji aramak gerekir. Bu nedenle ağrılı hastaların tedaviden önce ayırıcı tanıları konmalıdır.

Kuru iğneleme tekniği AKUPUNKTUR ve ISLAK İĞNE iğne farklı mıdır??

 • Kuru iğneleme, akupunktur tedavisine benzese de ikisi farklı işlemlerdir. Kuru iğne ağrılı tetik noktalara yapılırken akupunktur noktaları birçok tetik noktayla denk düşse de kendine ait farklı yolaklar izler ve tedavilerinde bu yollarında iğnelenmesi ile etki gösterir.
 • Kuru iğne tetik noktaya hemen batırılıp çıkarılırken akupunktur noktalarında iğne 20 dk bekletilir.
 • Islak iğne tedavisi uygulamalarında ise spazmın içine lokal anestezik, steroid gibi ilaçlar verilir. Kuru iğne uygulamalarında ilaç verilmez.

Kuru iğne tekniği ne zamandan beri uygulanmaktadır?

 • Kuru iğne tedavisi, halen Kanada’daki Ağrı İnceleme ve Tedavi Enstitüsü’nün kurucusu ve başkanı olan Dr Chan Gunn, tarafından nöropatik ağrının tedavisi için geliştirilmiştir. Dr Gunn kuru iğneleme yöntemine İntramusküler Stimülasyon (İMS), Miyofasial iğneleme gibi farklı isimler de vermiştir.
 • Kuru iğneleme tekniği yeni bir yöntem olsa da, ilk bilimsel yayınlar 1970′ lerde ağrı biliminin en önemli isimleri Wall ve Melzack’ dan gelmiştir; “kapı kontrol teorisi” adı verilen kuramı ortaya attılar. Bu teoriye göre ağrıyı merkezi sinir sistemine taşıyan sinir lifleri omurilikte dokunma hissini taşıyan liflerin baskısı altındadır. Dokunma liflerinin baskısının azalması veya yetersiz kalması ile ağrı sinyalleri baskılanamadığı için ağrı duyumu hissedilir.Ör: ağrıyan yerin ovalanınca rahatlaması kapı kontrol teorisi ile olur.