1. Gastrit
 2. Gastro Reflü Hastalığı
 3. Mide Ülseri
 4. Duodonal Ülser
 5. Hazımsızlık (Dispepsi)
 6. Kabızlık – İshal
 7. İrritabl Barsak Sendromu (IBS)
 8. Gaz
 9. Sürekli geğirme
 10. Geğirememe – Gaz Çıkaramama
 11. Ülseratif Kolit
 12. Chron Hastalığı
 13. Safra Kesesi Tembelliği
 14. Safra Çamuru
 15. Karaciğer Yağlanması
 16. Hemoroid