ANDÜLASYON: MEKANİK OSSİLASYON (titreşim) ile KIZIL ÖTESI DERİN ISININ KOMBİNASYONUNDAN oluşan bir cihazdır.

 • ANDÜLASYON: Geniş bir frekans alanında dokularda biyolojik rezonans titreşimleri
  üreten, mekanik vibrasyon ile kızılötesi derin ısının kombinasyonundan oluşan yeni jenerasyon, biyofiziksel bir bütüncül terapi yöntemidir.
 • Bu yeni teknoloji, bilim insanları, farklı alanlardan akademisyenler, spor tıbbı uzmanları ve hekimlerin ortak çalışmaları ile Almanya’da geliştirilmiştir.

ANDÜLASYON ETKİ MEKANİZMALARI

Andulasyon, vücutta bulunan bütün sıvıların salınımını (osilasyonunu) sağlar.

 1. ENERJİ
 2. AĞRI
 3. KAN DOLAŞIMI
 4. RELAXASYON
 5. LENF DOLAŞIMI

OBESİTE ve ANDÜLASYON: 

 • Visseral yağlanmayı azaltır.
 • Metabolizmayı artırır.
 • Uyku kalitesini artırır
 • Tokluk hormonu leptinin salınımını düzenler
 • Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Kilo verememe stresi veya sürekli değişen kilolar kişinin ruh halini ciddi oranda etkilemektedir. Kilo verilebilmesinin ilk dayanağı sağlıklı beslenme ve “kaliteli uyku”’dur. Kalitesiz uyku gündüz kazandığımız herşeyi kaybetmemize yol açabilir. Ayrıca uyku sorunu tokluk hormonu leptinin salınımını engellemekte ve ciddi kilo alımları söz konusu olmaktadır.

OBESİTE için Seçilecek Andülasyon Programları 

 • İÇ ORGAN ETRAFINDAKİ YAĞLANMANIN ÖNLENMESİ: Uygun frekanslar seçildiğinde sindirim zorluğu çekenlerde bağırsak aktivitesi artırılır. İç organlarda azalmış olan kan dolaşımı hızlanır ve mide kasları uyarılır. Böylece iç organların etrafında bulunan yağların azalmasına yol açacak enflamasyon (dokusal yangı) sorunu kontrol altına alınmış olur.Kilo Sorunu içim Andulasyon Terapi Sistemi ile Önerilen Programlar:
 • METABOLİZMANIN AKTİVASYONU: Metabolizmanın aktive olmasıyla vücutta önemli pozitif değişimler olur. Bacaklardaki ödem azalır, sindirim sorunları ortadan kalkar ve kilo verilmesi sağlanır.
 • LENF SİSTEMİNİN UYARILMASI: Lenf akışının uyarılması vücutta önemli olumlu değişikliklere yol açar. Böylece metabolik atıklar ortamdan uzaklaşır, detoks işlemleri aktive olur, asidik olan ortam nötr konuma dönüşür, venöz geri akış desteklenmiş olur ve selülit oluşması engellenebilir.

Vücut Titreşimi terapisi, obez ve bariatrik kişilerde kilo kaybı ile yardımcı olabilir. Geleneksel Vücut Titreşimi terapisi, geleneksel kilo verme stratejileri ile, rehabilitasyon ortamında obezler arasında yağ kütlesindeki azalmaları artırabilir.

Andülasyon etki mekanizması

1.Hücre enerji üretimi: 

Andulasyon, ATP (adenozin trifosfat) üretimini uyaran elektriksel mikro-akımlar üretir. Vücutta 50 trilyon hücre mevcuttur. Elektriksel mikroakımlar (ossilasyon) ile tüm hücrelere ulaşarak ATP yani enerji miktarının artırılmasını sağlar.

2.Ağrı sinyallerini süperempoze maskeleyen pozitif sinyaller:

 • Andulasyon, ağrı sinyalleri üzerinde nörofizyolojik ve hormonal bir süperempozisyon oluşmasını sağlar.
 • İlk aşamada, negatif ağrı sinyallerine süperempoze olan  pozitif sinyaller tetiklenir. Bu süperempozisyon işleminin sonucu olarak beynimiz, artan miktarda pozitif sinyal ve uyarı almaya başlar. İşte  bu sinyaller ağrının giderilmesini sağlar.
 • İkinci aşamada ise Andulasyonun düzenli olarak uygulanması, “vücudun doğal ağrı gidericisi” olarak tanımlanan endorfin salınımı sağlar.

3. Kan dolaşımının stimülasyonu:

 • Şikayetlerin çoğu, yetersiz kan dolaşımından kaynaklanmaktadır.
 • Vücutta bulunan kanın görevi, vücudumuza gerekli besin maddeleri ve oksijenin taşınmasıdır.
 • Kan dolaşımının yetersiz olduğu durumlarda, bu süreç engellenmiş olur ve kişi kendini yorgun ve hasta hisseder.
 • Sağlıklı kanın akışı ile sağlıksız kanın akışı arasında fark vardır. Sağlıksız kanda bulunan hücreler birbirlerine yapışırlar ve büzüşürler.

Kötü Kan dolaşımı                                               15 Dakikalık Andulasyon sonrası kan dolaşımı

 • Dolayısıyla kan hücreleri canlılıklarını yitirerek vücuda gittikçe azalan miktarda oksijen ve besin öğesi taşımaya başlarlar.
 • Andulasyon kan dolaşımını hareketlendirerek hücreleri birbirlerinden ayırır. Böylelikle kan akışı artırılmış ve güçlendirilmiş olup, ihtiyaç duyulan oksijen ve besin öğelerinin de büyük miktarlarda taşınması işlemine devam edilir.
 • Kişi kendini yeniden daha sağlıklı ve daha canlı hisseder.

  4. Relaxasyon mekanizmalarının harekete geçirilmesi
 • Fiziksel relaxasyon: Andulasyon kan damarlarını genişletir ve böylece kaslara gönderilen kan miktarı artar.  Oksijen ve besin öğelerinin emilimi yeniden olması gerektiği gibi gerçekleşir ve gerginlikler giderilmiş olur.
 • Zihinsel relaxasyon: Stresin sinir sistemimiz üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Andulasyon, negatif etkileri gideren pozitif sinyaller üreterek dengeyi yeniden sağlar. Bu da stresi azaltır.

5. Lenf sıvı akışının stimülasyonu

 • Lenf sistemi bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır.
 • Lenf sistemi aynı zamanda metabolik son ürünlerin atılmasında önemli bir rol oynar.Düzenli olarak uygulanacak stimülasyon size stabil bir bağışıklık sistemi ve iyi çalışan bir metabolizma kazandırır.

Obesite artmış osteoartrit riski ile ilişkilidir. Düşük yoğunluklu titreşim obez farelerde kıkırdak kalınlığını artırır.

KRONİK AĞRI: 

Andulasyon, sırt ağrısı, artroz, fibromiyalji, boyun ve kas kaynaklı kronik ağrıların gideriminde yardımcı olabilmektedir.
Ağrı gideriminin 2. aşamasında ağrıların giderilmesi, tedavinin uzun süreli ve düzenli bir şekilde uygulanmasıyla elde edilir. Bu durum vücudun kendi ürettiği ağrı kesici olarak bilinen endorfin hormonu üretimini artırır.

AKUT AĞRI

İlk aşamada ağrı, ağrı sinyallerinin üzerine sinyal bindirme suretiyle giderilir. Buna göre; mekanik salınımlar, negatif ağrı sinyallerini yok edecek pozitif sinyalleri tetikler. Bazı durumlarda, akut ağrıların giderilmesi için kısa süreli bir uygulama dahi yeterli olmaktadır. Andulasyonun çalışma prensibi 2, akut ağrılarda da etki etmektedir.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Andulasyon sadece mevcut ağrılar için değil, aynı zamanda, ağrıların ortaya çıkmasını önlemede de faydalıdır.  Her uygulamada, Çalışma Prensibi 1 sayesinde, hücrelerimiz daha fazla enerji üretmek için aktive edilir. Bu tüm organlarımız üzerinde ve genel olarak sağlığımız üzerinde pozitif etki eder. İlave olarak, Çalışma Prensibi 5, lenf sıvısı akışının uyarılmasıyla, patojenlerin uzaklaştırılması sağlanır ve hastalıklara karşı bizi korur. Bu bize canlılık vererek hastalıklara karşı direncimizi artırır.

ISINMA

Andulasyon, spor aktivitelerine hazırlıkta vücudun ısınması için kullanılmaktadır. Andulasyon kan dolaşımını artırarak hücreleri daha fazla enerji ile destekler. Uygun bir ısınma evresi, en yüksek performansa ulaşmak için gerekli süreyi kısaltır ve kaslardaki kasılmaları önler. Bu etki, Çalışma Prensibi 3 – kan dolaşımının stimülasyonu ve Çalışma Prensibi 1 – hücrelerin enerji üretimi prensipleri ile gerçekleştirilir.

PERFORMANS KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI 

Andulasyon uygulaması hücreleri daha fazla enerji üretmesi için uyarır. Bu enerji, istenen performansın gerçekleştirilmesi için kullanılır. Hücre enerjisinin aynı zamanda organların fonksiyonu üzerinde de pozitif etkisi vardır. Çalışma prensibi 1, hücrelerin enerji üretimi, mevcut performans kapasitesinin geliştirilmesini sağlar.

REJENERASYON

Ağır fiziksel performans sergileyen kişiler, vücutlarına en iyi desteği vermeli ve harcadıkları eforu dengelemelidir. Ağır fiziksel çaba, kaslarımızın kan dolaşımına engel olacak şekilde sertleşmesine neden olur. Kaliteli bir dolaşım, sağlığın en temel parametrelerindendir. Bu noktada, Çalışma Prensibi 3 – kan dolaşımının stimülasyonu devreye girer. Andulasyon salınımları kasları gevşetir ve bu yaşamsal parametrenin düzenli çalışmasını sağlayarak kan dolaşımını arttırır ve lenf akışını uyarır. Böylece atık maddeler vücuttan uzaklaştırılabilir. Sonuç olarak Andulasyon, yapılan sporun ya da fiziksel aktivitenin ardından gelen rejenerasyon sürecimizi destekler ve genel olarak performansımızı arttırır. Kızıl ötesi derin ısının keyif verici etkisi bizim iyi hissetmemizi ve salınımların vücut dokularına daha derinlemesine nüfuz edebilmelerini sağlar. Rejeneratif etki güçlenir ve elde edeceğimiz rahatlama yalnızca fiziksel olmakla kalmayıp zihinsel bir gevşeme de söz konusu olur.

Bedenimizin %70’i sıvılardan oluşmaktadır. Günlük yaşantımızda hareketlerimizin azalması, sağlıksız beslenme, stres, uyku sorunları ve makro ve mikro düzeyde kirlenmenin artması nedeniyle bedenimizdeki sıvıların durgunlaşmasına adeta bir bataklık gibi kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu durumda hücreler kendilerini yenileyemez. Andulasyon Terapi Sistemi bedendeki sıvıları harekete geçirerek venöz dolaşımı artırıp kirli kanın geri dönüşünü, metabolik atıkların uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.

Andülasyon en sık nerelerde kullanılır?

 1. Ağrı: fibromyalji, migren, bel boyun ağrıları vb.
 2. Aşırı kilo, bölgesel yağlanma ve iç organ yağlanma sorunları
 3. Ödem – Lipödem – sellülit – varis gibi dolaşım sorunları
 4. Uykusuzluk – stres – tükenmişlik sendromu
 5. Huzursuz bacak
 6. Kabızlık, Barsak tembelliği, Metabolizma sorunları

Andülasyon terapi nedir, ne işe yarar?

Andulasyon yeni bir biyofiziksel terapi yöntemidir ve bütünsel terapide sorunların çözümünde etkin bir yöntemdir.  Sadece 15 dakikalık bir Andulasyon terapi seansı 2,5 saatlik yürüyüşe   eşdeğer fayda üretir. Temel prensip vücuttaki tüm sıvıların salınım yapmasıdır. Belirli dalga boylarındaki Andulasyon frekansları bedendeki sıvıları harekete geçirir ve salınım yapmasını sağlar. Vibrasyonun medikal kullanımıyla ve osilasyonun etki mekanizmasıyla ilgili araştırmalar, andulasyonunun terapötik etkisinin zeminini oluşturmaktadır.”    

Andülasyonun yarar sağladığı alanlar hangileri?

– Uykusuzluk

– Yorgunluk

– Hareketsizlik

– Kilo Sorunları

– Akut Ağrılar

– Kronik Ağrılar

– İç organ yağlanmaları

– Karın yağlanması

– Sellülit

– Bacaklardaki dolaşım bozuklukları

– Huzursuz Bacak Sendromu

– Cinsel Sorunlar

– Lenfatik dolaşım bozuklukları

– Erken yaşlanma

– Metabolik bozukluklar

– Ağrılar

– Gerginlik ve Fibromyalji

– Bel boyun fıtıkları

– Syatalji

 Romatizmal hastalıklar

– Distres (bedende yıkıma yol açan negatif distress)

– Migren tipi başağrıları

– Stres

– Tükenmişlik Sendromu

Tüm vücut vibrasyonunun meyadana getirdiği stimülasyonlar sinir sistemi yapılarının canlı kalmasında önemli rol oynar

Author Turbanski S, Haas CT, Schmidtbleicher D, Friedrich A, Duisberg P.

KRONİK AĞRILAR  ve ANDÜLASYON

Ağrıların bir çoğu enflamasyon (mikropsuz iltihap) nedenlidir. Mikrodolaşım düzeldiğinde oksijenasyon ve toksik madde atılımı sayesinde enflamasyon düzelir.

Biyofiziksel terapi kendini en iyi Fibromiyalji ve Osteoporoz gibi kronik ağrıların terapisinde göstermektedir. Tüm vücutta daha derine inen bir rahatlamaya yol açarak, gerilimlerin ve zarar görmüş sinir ve kas fiberlerin yükünün azalmasına neden olur. Bu Fibromiyalji şikâyetlerinde kalıcı bir iyileşmeyi sağlamaktadır. Diğer yandan andulasyon terapisi kan dolaşımı ve metabolizmayı yoğun bir şekilde harekete geçirmektedir. Böylece vücudun tüm hücrelerinin oksijen ve önemli besin maddeleriyle daha iyi beslenmesi sağlanır.

Kadınlar erkeklerin sekiz katı daha fazla Fibromiyalji hastalığına yakalanmaktadır. Kasların ve tendon başlangıcının kronik hastalığının nedeni de belli değildir: Genetik bir geçiş de öngörülmektedir. Bunun dışında Fibromiyalji hastalarında ağrıyı algılama ve işleme sürecinin sağlıklı insanlara göre daha ağır olduğu gözlenmiştir.

Fibromiyaljide tipik olan, belli ağrı noktalarında kimi zaman belirsiz ve kimi zaman yanıcı tarzda ağrılardır. Ağrı noktalarına hafif bastırmayla dahi gece gündüz, uzun süre hatta yıllarca şikâyetler devam eder.

Ağrı algısı subjektif bir olgudur. Andülasyon Terapi Sistemi dinlen, sindir, gevşe sistemi olarak bilinen parasempatik sistemi devreye sokarak ağrı yönetimi konusunda çok ciddi pozitif etkiler sağlamaktadır. Öte yandan mekanik olarak da eklem aşınması ve iltihap sürecini durdurarak ve serotonin gibi mutluluk hormonlarının salınımını artırarak ağrıların azalmasında ciddi katkılar sağlamaktadır.

KRONİK AĞRILAR İÇİN ;

Andulasyon Terapi Sistemi ile Önerilen Programlar.

DERİN KASLARIN ANDULASYONU : 

Kas ağrılarını ve gerginlikleri dindirir. Metabolizmayı uyarır, fiziksel olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ve vücudu canlandırır.

 LENF SİSTEMİNİN UYARILMASI: 

Lenf akışının uyarılması vücutta önemli olumlu değişikliklere yol açar. Böylece metabolik atıklar ortamdan uzaklaşır, detoks işlemleri aktive olur, asidik olan ortam nötr konuma dönüşür, venöz geri akış desteklenmiş olur ve selülit oluşması engellenebilir.

 RELAKSASYON : 

Bu programın seçilmesiyle vücutta derin gevşeme sağlanmaktadır. Böylece birikmiş streslerimiz kolayca atılabilir, vücudun kendini onarma işlevlerinin yerine getirilebilmesi için enerji kazanılabilir. Bunun sonucu uyku bozukluklarında önemli düzelmeler ortaya çıkacaktır.

 AYAKTA  REFLEKSOLOJİK UYARILAR: 

Bacak ve ayaklardaki kan dolaşım bozukluklarını düzenler, bu bölgelerde ortaya çıkan ağrıları azaltır, kan ve lenf dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

 KRONİK BEL VE SIRT RAHATSIZIKLARI : 

Andülasyon Terapi Sistemi; Omurga bölgesinden kaynaklanan kronik ağrılar ve siyatik yakınmaların azalmasına katkı sağlar.

 KISITLANMIŞ EKLEM HAREKETLERİNİN YENİDEN AÇILMASI : 

Kireçlenme, romatizmal hastalıklar ve osteoporoz nedeniyle kısıtlanmış eklem hareketlerinin yeniden kazanılmasını sağlar.

 DERİN GEVŞEME : 

Uyku sorunu olanlar, halsizlik ve yorgunluk belirtileri gösteren kişilerde vejetatif sinir sitem üzerinde pozitif etki ortaya çıkarır. Tıpkı meditasyon yapıyormuşçasına rahatlama sağlar ve stresi azaltır.

HAREKETSİZLİK ve ANDÜLASYON

Andulasyon ” uygulamasının egzersiz eksikliğinden kaynaklanan enerji kaybını yerine  koyduğu kanıtlanmıştır. Andülasyonun günde sadece 15 uygulaması,  2,5 saatlik yürüyüş ya da 1 saatlik spor sonrası yenilenme ve    tamir için hücrelerde üretilen enerjiye eşdeğer ölçüde    enerji ürettiği kanıtlanmıştır.

HAREKETSİZLİK İÇİN ;

Andulasyon Terapi Sistemi ile Önerilen Programlar:

DERİN KASLARIN ANDULASYONU:

Kasağrılarını ve gerginlikleri dindirir. Metabolizmayı uyarır, fiziksel olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ve vücudu canlandırır.

LENF SİSTEMİNİN UYARILMASI:

Lenf akışının uyarılması vücutta önemli olumlu değişikliklere yol açar. Böylece metabolik atıklar ortamdan uzaklaşır, detoks işlemleri aktive olur, asidik olan ortam nötr konuma dönüşür, venöz geri akış desteklenmiş olur ve selülit oluşması engellenebilir.

AYAKTA REFLEKSOLOJİK UYARILAR :

 Bacak ve ayaklardaki kan dolaşım bozukluklarını düzenler, bu bölgelerde ortaya çıkan ağrıları azaltır, kan ve lenf dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

METABOLİZMANIN AKTİVASYONU :

Metabolizmanın aktive olmasıyla vücutta önemli pozitif değişimler olur. Bacaklardaki ödem azalır, sindirim sorunları ortadan kalkar ve kilo verilmesi sağlanır.

İÇ ORGAN ETRAFINDAKİ YAĞLANMANIN ÖNLENMESİ:

Uygun frekanslar seçildiğinde sindirim zorluğu çekenlerde bağırsak aktivitesi artırılır. İç organlarda azalmış olan kan dolaşımı hızlanır ve mide kasları uyarılır. Böylece iç organların etrafında bulunan yağların azalmasına yol açacak enflamasyon (dokusal yangı) sorunu kontrol altına alınmış olur.

KALP DAMAR SİSTEMİ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİ :

Kalp ve damar sistemi üzerinde canlandırıcı ve uyarıcı olmak üzere pozitif etkisi vardır. Böylece; bozulmuş kan dolaşımı yeniden düzenlenmiş olur. Bu da vücut için elzem olan oksijenin gerekli olan yerlere dağıtılmasını sağlar.

STRES

Batı tıbbının tanımladığı 45.000 hastalığın temel nedeninin stres olduğu artık bilinmektedir.Stres, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği otomatik tepkidir. Stres; gündelik yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumudur. Çağın hastalığı stres, her türlü hastalığa zemin hazırlıyor. Bilim adamları stres altındaki vücutta neler yaşandığını açıkladı. İşte sinir sisteminden üreme sistemine uzanan liste:

 • Sinir sistemi
 • Kas ve iskelet sistemi
 • Solunum sistemi
 • Kalp-damar sistemi
 • Endokrin (iç salgı) sistemi
 • Mide – bağırsak sistemi
 • Üreme sistemi

İnsanoğlu yaşamının uyku dışındaki bölümünün neredeyse 2/3 ünü ofis ortamında ve masa başında geçirmektedir. İşe bağlı fiziksel ve mental sorunlar, hem çalışanın verimini azaltmakta, hem de kurumun sağlık harcamalarını çok önemli ölçüde artırmaktadır.1900 lerin başında kişi başına 10 km olan günlük hareket günümüzde 365 metreye kadar gerilemiştir.Masa başı uzun süreli oturma  nedeniyle omurgamız başta olmak üzere genel sağlığımız çok ciddi zararlar görmektedir. Andulasyon Terapi Sistemi çağın sorunlarından olan hareketsizliğin getirdiği sağlık sorunlarına çözüm üretmiştir. Andulasyon Terapi Sistemi ile yapılan bilimsel çalışmalar göstermektedir ki sadece 1 seans uygulama sonrasında dahi stresin çok belirgin bir şekilde %44 oranında azaldığı görülmüştür.

STRES İÇİN ; Andulasyon Terapi Sistemi ile Önerilen Programlar.

RELAKSASYON : 

Bu programın seçilmesiyle vücutta derin gevşeme sağlanmaktadır. Böylece birikmiş streslerimiz kolayca atılabilir, vücudun kendini onarma işlevinin yerine getirilebilmesi için enerji kazanılabilir. Bunun sonucu uygu bozukluklarında önemli düzelmeler ortaya çıkarır.

 AYAKTA REFLEKSOLOJİK UYARILAR :

 Bacak ve ayaklardaki kan dolaşım bozukluklarını düzenler, bu bölgelerde ortaya çıkan ağrıları azaltır, kan ve lenf dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

 DERİN KISA UYKU :

 Tükenmişlik sendromu riskini ve mevcut stres durumunu hızla rahatlama sağlayarak ortadan kaldırır.

 DERİN GEVŞEME : 

Uyku sorunu olanlar, halsizlik ve yorgunluk belirtileri gösteren kişilerde vejetatif sinir sitem üzerinde pozitif etki ortaya çıkarır. Tıpkı meditasyon yapıyormuşçasına rahatlama sağlar ve stresi azaltır.

 STRESLE BAŞ EDEBİLME : 

Nöro-vejetatif sistemdeki defansı azaltmak suretiyle stres yapan faktörlere karşı vücutta tolerans gelişir. Böylece stresle mücadele edebilme kabiliyetimiz artar.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU – BURNOUT

Düzenli bir Andulasyon uygulaması, ölçülebilir şekilde strese dayanıklı kılıyor. Çünkü bir taraftan sinir hücreleri arasındaki bilgilerin aktarımını iyileştirir. Öte yandan bedendeki sıvı akışının daha sağlıklı olmasını sağlar.

BURNOUT İÇİN ; Andulasyon Terapi Sistemi ile Önerilen Programlar.

RELAKSASYON : 

Bu programın seçilmesiyle vücutta derin gevşeme sağlanmaktadır. Böylece birikmiş streslerimiz kolayca atılabilir, vücudun kendini onarma işlevinin yerine getirilebilmesi için enerji kazanılabilir. Bunun sonucu uygu bozukluklarında önemli düzelmeler ortaya çıkarır.

AYAKTA REFLEKSOLOJİK UYARILAR : 

Bacak ve ayaklardaki kan dolaşım bozukluklarını düzenler, bu bölgelerde ortaya çıkan ağrıları azaltır, kan ve lenf dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

DERİN KISA UYKU : 

Tükenmişlik sendromu riskini ve mevcut stres durumunu hızla rahatlama sağlayarak ortadan kaldırır.

DERİN GEVŞEME : 

Uyku sorunu olanlar, halsizlik ve yorgunluk belirtileri gösteren kişilerde vejetatif sinir sitem üzerinde pozitif etki ortaya çıkarır. Tıpkı meditasyon yapıyormuşçasına rahatlama sağlar ve stresi azaltır.

STRESLE BAŞ EDEBİLME : 

Nöro-vejetatif sistemdeki defansı azaltmak suretiyle stres yapan faktörlere karşı vücutta tolerans gelişir. Böylece stresle mücadele edebilme kabiliyetimiz artar.”