OZONTERAPİ VE BAĞIŞIKLIK
200 yıl kadar önce keşfedilen ozon; en çok atmosferin stratosfer tabakasında bulunur ve zararlı ultraviyole ışınlarını önler
Ozon ; tek doğal dezenfektan olarak tanımlanmıştır.
Ozon vücuda verildiğinde hem oksijen etkisi hem dolaşım etkisi hem de bağışıklık sistem üzerine etkisi nedeniyle vücutta bahar temizliği sağlar.

Uygulamada bir ozon jeneratörü ve sensörü aracılığı ile, ozon-oksijen karışımının sistemik veya lokal uygulaması yapılabilmektedir. Tanımlanan endikasyonların çoğu kas-iskelet sistemi patolojilerine aittir ancak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde de büyük etkisi vardır.

Tıbbi ozon, saf oksijen jeneratör yardımı ile yüksek elektrik voltajıyla etkileştirilerek elde edilir. Elde edilen gaz bileşiğinin % 2-5 kadarını ozon, geri kalanını oksijen oluşturur.
Ozon; su, kan, plazma, bitkisel yağ,serum fizyolojik (SF) ve oksijen içinde çözünebilir.
Ozon, üç atomlu ve oksijene göre daha kararsız bir moleküldür. Bu nedenle, biyolojik cevap oluşturmada oksijene göre daha etkilidir.
Güçlü oksidan özelliği ile, okside olabilen tüm organizmalarda etkisini gösterebilir.

Ozonun Bağışıklık Sistemine olan etkileri:

Ozon, bağışıklık sisteminini bir çok faktör üzerinden güçlendirir.güçlendirir.

 1. Doku ve hücrelerin oksijenizasyonunu artırır (Oksijenasyon etkisi)
 2. Oksijenin dokulara verilmesini kolaylaştırır (Oksijenasyon etkisi)
 3. Kan akımını artırır, mikrodolaşımı düzeltir (Dolaşıma olan etkisi
 4. Kan akımını artırarak vücuttaki toksinleri dışarı atar (Detoks etkisi).
 5. Serbest radikal denen toksik maddelerle etkileşerek onları zararsız hale getirir (Detoks etkisi)
 6. Lökosit hücrelerinin (akyuvarlar – beyaz kan hücreleri) sayısını artırır ve bağışıklık sistemini uyarır.
 7. Atar ve toplardamarlardaki virüs, bakteri, maya mantarlarını temizler, yok eder (Antimikrobik etkisi)
 8. Kan ve lenf sistemini temizler.
 9. Hormon ve enzim üretimini normalize eder.
  10.İnflamasyon ve ağrıyı azaltır (İltihap enflamasyon giderici etki)
  11.Otoimmün hastalıkları engeller ve sağlıklı haline geri döndürür. (İltihap enflamasyon giderici etki)

İnsan hücreleri ancak oksijen varlığında sağlıklı kalabilir. Gerek dolaşım problemleri gerekse yetersiz oksijen durumunda hücreler hastalanır.
Bakteri, virüs, mantar ve parazitler ise aktif oksijenin bulunduğu ortamlarda canlı kalamaz.
Ozon antimikrobial toksik etki göstererek Bakteri, virüs, mantar ve parazitlerleri yokedici etki gösterir. Bunu yaparken insan hücrelerine zarar vermememektedir.
Ozon yüksek dozlarda Antibiyotiklere dirençli bakteri türlerini de yokedebilmektedir.
Bağışıklık mekanizmamız 2 türlüdür;hücresel ve humoral bağışıklık. Ozon her iki bağışıklık sistemi üzerine güçlü etkiye sahiptir.
Savunma hücrelerinin proliferasyonu (çoğalması), İmmünglobulin sentezi, makrofajların fagositoz (mikroplara saldırma yoketme) fonksiyonlarını artırır
Prostoglandin, lökotrien ve interlökinler üzerinden enflamasyonu azaltıp yara iyileşmesini hızlandırmaktadır.
Sitokinlerin üretimini artırarak diğer immün sistem hücrelerini aktif hale getirir.
Bunlara bağlı olarak immün sistem yetmezliği olan hastalarda ozon tedavisinin uygulanabileceği öne sürülmektedir.