Lokal Ozon Enjeksiyonları:

Bozulmuş eklem içine, ağrılı kas dokusuna, ağrılı yağ dokusu içine, cilde ve Akupunktur noktalarına uygulanabilir. Akupunktur noktalarına ozon enjeksiyonu ozonpunktur olarak adlandırılır.

Eklem İçi Ozon Enjeksiyonları:

Eklem içindeki ağrıya neden olan enflamasyonu (yangı = iltihap) kaynağında bloke eder.

Yangıyı Nf-kB’ yi bloke ederek sağlar.

Ağrıya neden olan toksik  serbest radikalleri ortadan kaldırır.

Eklem içi kıkırdağın onarımını sağlar. Büyüme faktörlerini (TGF-b1  ve IL-10) artırıcı etkisi nedeniyle PRP’ de kıkırdak onarır.

Kireçlenmeyi çözer.

Eklem içi kıkırdak sıvısını artırarak sürtünmeyi azaltır.

Eklem içi enjeksiyonların yanı sıra eklemin çevresindeki kas, tendon, yağ dokununun da iltihaba katılma ihtimali yüksektir. Bunların da ozon enjeksiyonlarıyla yangısının giderilmesi gerekir.

Ozon eklem içi uygulaması ile sinovyal sıvının su komponentinde çözünür.

Yangıya yol açan maddeleri azaltır. Biyomoleküller ile reaksiyona girerek serbest radikal (ROS ve LOPs) oluşumuna öncülük eder. Sonuç proenflamatuvar sitokinlerin ve proteolitik enzimlerin salınımlarının inhibisyonunu sağlar. İltihabın en önemli maddesi Nf-kB’yi baskılar.

Ayrıca immünosüpresif sitokinler olan dönüştürücü büyüme faktörü beta 1 (TGF-b1) ve interlökin 10 (IL-10) salınımıyla enflamasyon düzeyini azaltır.

Artan TGF-b1 integrinlerin  ekspresyonunu düzenler, kollajen ve glikozaminoglikanlar gibi matriks proteinlerin sentezini stimüle eder. H2O2 yolu ile stimüle edilen kondrosit ve matriks proliferasyonu, eklem kıkırdağı sentezinin artmasına yol açar.

Tetik Nokta Ozon Enjeksiyonları:

Özellikle fibromyaljilerde, tetik nokta tedavisinde çok etkilidir. Tendinit, kapsülit gibi kasların yapışma bölgelerinde de enflamasyon gidericidir. Eklem sorunlarında da mutlaka etrafında ki dokuda tetik nokta aranmalıdır.

Lokalize oksijenasyon

Dejenere olmuş ağrı uyarısı oluşturan hücrelerin oluşan H202 ile dejenerasyonu

Endorfin salgılatarak, talamusa ağrı uyaranın iletilmesini engeller

Kas relaksasyonu (gevşemesi) ve vazodilatasyon (damar genişlemesi)

Kas metabolizmasının  yeniden aktivasyonu

Asidozun nötralizasyonu

Laktatın oksidasyonu

Ödemin azalması

Ozonunun Yağ Dokusu Enjeksiyonları:

Yağ dokusu yangıları genellikle lenfödem ile beraber olur. Yangı durumlarında yağ dokusu sıkıldığı zaman ağrı duyulur ve o bölge genellikle yoğun yağ dokusuyla beraber şiş ve ödemli görünür. Yağ dokusu iltihaplanması kötü beslenme sonucu gelişen lenf drenaj bozukluğuyla olabilir ya da eklem hasarına eşlik eden yaygın iltihabın devamıdır. Bu da yine lenfödemle beraber olabilir.

Yağ dokusu iltihaplarında

Lipödemde

Ozoliz -bölgesel incelme: Ozon bölgesel incelmelerde de kullanılır daha yoğun dozlarda kullanılır.