Lazer, uyarılmış atomların fotonlarını yayınlama şeklini kontrol eden ve onları uyumlu bir huzme şeklinde oluşturan optik kaynaklardır.

“İngilizce’de, “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”‘ın kısaltmasıdır. Yani lazerin nasıl çalıştığını da açıklayan “Uyarılmış Işıma ile Mikrodalga Yükseltici” anlamına gelmektedir.

Lazer nedir?

Katı sıvı gaz tüm maddeler atomlardan oluşur. Atomların yörüngelerinde elektronlar vardır. Atom ısıtıldığında atom çekirdeğine yakın elektronlar yüksek enerjili üst yörüngelere çıkarlar.

Bir elektron yüksek enerji yörüngesine çıktığı zaman, bir süre sonra ait olduğu düşük enerjili yörüngeye geri dönmek isteyecektir. İşte tam bunu yaparken sahip olduğu enerjiyi ışığın temel parçacık olan foton olarak açığa çıkarır. Lazerler bu fotonları ışık şeklinde gönderen cihazlardır.

Lazer, elektromanyetik radyasyon emisyonu uyarılmasına dayanan optik amplifikasyon işlemi boyunca ışık yayan bir cihazlardır.

Akupunktur da lazer kullanım etkisi nasıldır?

 • Lazerler tıpta ilk olarak 1960’lı yıllarda cerrahide kullanılmıştır. (CO2, Nd-YAG, Argon vs.). Cerrahi lazerlerin çıkış güçleri watt mertebesindedir. Sonraki yıllarda lazer, tıpta başka maksatlarla da kullanılmaya başlanmıştır.
 • Lazer ışınındaki enerji hücre potansiyelinde bir artış sağlar. Lazerin akupunkturdaki etkisi de ayni yolla açıklanabilir.
 • Lazer nöral terapide ki zar potansiyelini yaklaşık 90 mV. ‘a kadar yükselten prokain’e benzer bir etkiye sahiptir.
 • Lazer ile akupunktur noktaları ve meridyenler yüksek enerjili fotonlar tarafından aktive edilirler.
 • Lazer ışınının akupunktur uygulamalarında iğne gibi stimulatif bir etki gösterir Laser ışını, uzun impulslarda ve şiddetlidir / güçlüdür.

Lazerin insan vücuduna etkileri

 1. Biyostimulasyon Etkisi  (hücre uyarıcı etki):
 2. Lazer enerjisi hücre bazında etki eder ve hücresel metabolizmanın hızlanmasını sağlar.
 3. Mitokondrial prosesin aktivasyonu sağlar
 4. Lazer ışını uygulanan bölgede katalizör olarak rol oynayan bazı bioaktif maddelerde ve kolajen fibrillerde artış
 5. Lazerin uyarımının etkisi ile makrofaj, fibroblast ve kolajen fibrillerde artış sağlanır.
 6. ATP sentezinde % 200 artış
 7. Kan damarlarının onarım ve ve yenilenmesinde artış
 8. Enzim aktivitesinde artış; (Succiyldehydrogenenes, lactatdehyrogenes, acidphosphate, nonspecificesterase)
 9. Yaraların mikroplara karşı dayanıklılığında artış
 10. Hücre bölünmesinde artış
 11. Mitokondrial prosesin aktivasyonu sağlar
 12. Kan damarlarının onarım ve ve yenilenmesinde artış
 13. Enzim aktivitesinde arttış; (Succiyldehydrogenenes, lactatdehyrogenes, acidphosphate, nonspecificesterase)
 14. Yaraların mikroplara karşı dayanıklılığında artış
 15. Hücre bölünmesindeki doğal üretimde artış
 16. Protein sentezinin uyarılması
 17. Deri ve sinir reflex yollarının uyarılması.
 18. Antiflogistik Etki (iltihap önleyici etki):
 19. Prostaglandinlerin sentezindeki etki, inflamasyon medyatörlerinin kompleks seviyesi kadar lokaldir.
 20. Analjezik Etki (ağrı kesici etki):
 21. Sinirlerin A Funikülilerin aktivasyonunu ve C Funikülilerin de inhibisyonunu sağlar
 22. Opiadis ve beta endorfinlerinin salgılanmasını arttırır
 23. Lokal etkisi kompleks ağrı medyatörleri seviyesi kadardır.
 24.   Vazodilatasyon (damar genişletici etki): Özellikle prekapiller sistem üzerinde etkilidir. Dalga boyuna göre lazer ışınının doku tarafından emilimi (absorbsiyonunu) değişir.
 25.   Lazerin akupunktur ve nöral terapideki etkisi:

Lazer nöral terapide zar potansiyelini yaklaşık 90 mV. ‘a kadar yükselten prokain’e benzer bir etkiye sahiptir. Lazer ışınındaki enerji hücre potansiyelinde bir artış sağlar. Lazerin akupunkturdaki etkisi de ayni yolla açıklanabilir. Noktalar ve meridyenler yüksek enerjili fotonlar tarafından aktive edilirler.

Lazer dalga boylarına göre etkileri farklı mıdır?

 • Dalga boyu lazer ışınının rengini belirler.
 • Farklı dalga boyları farklı penetrasyon (derinlik) etki gösterir. Lazer ışını dalga boyuna göre farklı derinliklere nüfuz eder. Yapılmak istenen tedaviye göre veya inilmek istenen derinlik ve elde edilmek istenen etkiye göre uygun dalga boyunun seçilmesi gerekir. Aksi halde çalışmalardan beklenen sonuç alınmayabilir.
 • Her laserin belli bir dalga boyu vardır ve bu ölçüde maddelere nüfuz ederler veya yansıtılırlar, absorbe edilirler veya dağıtılırlar.
 • Dokudaki dağılma lazer ışınının geniş bölgelere yayılmasını sağlar.

Dalga boylarına göre lazer etkileri

Biyokimyasal biyoelektrik biyoenerjetik etki

 1.  Mikrosirkülasyon uyarımı
 2. Hücresel trofik uyarım
 3. Analjezik etki
 4. Anti enflamatuar, Antiödemik etki ve dolaşımın normalizasyonu
 5. Biyostimulasyon etkisi

Laer kaynağı lazer ışını absorbsiyon direkt (primer) etki ve indirekt etkileri

 • Dar bölge
 • Geniş bölge
 • Genel

Genel terapotik etkileri

Lazer tedavide en çok kullanılan dalga boylarını ve etki ettiği derinlikleri

Laser Tedavide, inilebilen derinlik uygulamanın ve vakanın cinsine göre çok önemlidir. Bunun için tedavi esnasında yapılacak tedaviye ve inilmek istenen derinliğe göre lazer üreten prob seçmek gerekir. Aşağıda Low Level Laser Tedavide en çok kullanılan dört dalga boyunun etkili olabildiği derinlikler belirtilmiştir.

a- 632.8 nm.: Rengi kırmızı, HeNe lazer. Kan tarafından yüksek derecede absorbe edilir. Penetrasyon < 5mm. Dermatoloji, diş hekimliği, jinekoloji, KBB vb. branşlarda, cilt ve mukozanın yüzeysel tedavisi ve akupunktur (yüzeysel noktalar) için kullanılabilir. Güç değeri mW. (miliWatt)’larla ifade edilir (1000mW=1 W; 1 mW=10-3 W.).


b- 635 nm.:
 Rengi kırmızı, HeNe karakteristiğine en yakın diyot lazerdir. Kan tarafından yüksek derecede absorbe edilir. Penetrasyon < 5mm. Dermatoloji, diş hekimliği, jinekoloji, KBB vb. branşlarda, cilt vemukozanın yüzeysel tedavisi ve akupunktur (yüzeysel noktalar) için kullanılabilir. (1000mW=1 W; 1mW=10-3 W.).

c- 670 nm.: Rengi kırmızı, HeNe karakteristiğine yakındır. Penetrasyon < 10mm. Yüzeysel tedavi çalışmalarının yanında, küçük el eklemleri, hematomlar, ödemler, skarlar vb. konularda kullanılırlar. Güç değeri mW. (miliWatt)’larla ifade edilir (1000mW=1 W; 1 mW=10-3 W.).

d- 830 nm.: IR bandındadır. GaAlAs (Galyum Alüminyum Arsenik) türü ve continious lazerlerdir. Gözle görülmez. Penetrasyon 50mm.’den fazladır. Derin dokulara inmek için tercih edilir. Derin penetrasyon etkisi sayesinde, özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi, Spor Hekimliği vb. branşlarda tercih edildiği gibi, uygun problarla yüzey tedavisinde de kullanılabilir. Güç değeri mW. (miliWatt)’larla ifade edilir (1000mW=1 W; 1 mW=10-3 W.).

e- 904 nm.: IR bandındadır. GaAlAs (Galyum Arsenik) türü ve IMPULS lazerlerdir. Gözle görülmez. Penetrasyon 50mm.’den fazladır. Derin dokulara inmek için tercih edilir. Derin penetrasyon etkisi sayesinde, özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi, Spor Hekimliği vb. branşlarda tercih edildiği gibi, uygun problarla yüzey tedavisinde de kullanılabilir. Güç değeri W. (Watt)’lar ile ifade edilir, ancak impuls tekniği ile ortalama gücü miliwatt’lar mertebesine çekilir. Dolayısıyla dokuda bir hasar oluşturmaz.