Ağrı Tedavilerinde LAZER

Ağrı tedavilerinde kullanılan lazer tedavileri frekans ayarları ile uygulama bölgesine göre standandize edilmiştir.

AĞRI TEDAVİSİNDE LAZERİN İNSAN VÜCUDUNA ETKİLERİ:

1. Biyostimulasyon Etkisi:


Lazer enerjisi hücre bazında etki eder ve hücresel metabolizmanın hızlanmasını sağlar;
– ATP (enerji) sentezinde % 200 artış;
– Lazer ışınına muhatap bölgedeki iyileşme sürecinde, katalizör olarak rol oynayan bazı bioaktif maddelerde artış, collogenus fibres’te artış;
– Kan damarlarının onarım ve ve yenilenmesinde artış;
– Enzim aktivitesinde artış; (Succiyldehydrogenenes, lactatdehyrogenes, acidphosphate, nonspecificesterase);
– Yaraların mikroplara karşı dayanıklılığında artış;
– Hücre bölünmesindeki doğal üretimde artış;
– Protein sentezinin uyarılması;
– Deri ve sinir reflex yollarının uyarılması.

2. Antiflogistik Etki:

Ağrı kaynağı olan Prostaglandinlerin sentezindeki etki azalma şeklinde olur., inflamasyon medyatörleri ağrı ve ödemin ana kaynaklarıdır. Lazerle miktarları azalır.

3. Analjezik Etki:

A liflerini aktive edip C liflerinin inhibisyonunu sağlar, Ağrı kesici etkisi olan beta endorfinlerinin salgılanmasını arttırır, Lazer tedavisi lokal etki ile kompleks ağrı medyatörleri seviyesini azaltır.

4. Vazodilatasyon etkisi:


Özellikle prekapiller (küçük ince damarlar) sistem üzerinde etkilidir. Bu damarların genişlemesi ağrılı bölgede dolaşımın rahatlamasını ve ağrı mediatörlerinin ortamdan uzaklaşmasını sağlar.